Các điều kiện để thí sinh dự thi bao gồm trình độ lãnh đạo, trình độ chuyên môn và nhiều tiêu chí khác. Người nộp đơn sẽ gửi các tài liệu đến Vụ Tổ chức và Nhân sự của Bộ Y tế từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 25 tháng 10. Ứng viên phải vượt qua bài kiểm tra viết trong vòng 180 phút. Nếu đạt 50 điểm trở lên, họ sẽ tham gia vào chu trình giới thiệu dự án. -Applicants viết kiến ​​thức chung về quản lý và điều hành các hoạt động đại học và các nội dung khác theo quy định của ủy ban kiểm tra. -Trong chu kỳ giới thiệu dự án, người nộp đơn đánh giá tình hình, phân tích điểm mạnh và hạn chế của trường và nhấn mạnh lý do. Ứng viên cũng phải thấy trước xu hướng phát triển, và đề xuất các kế hoạch và giải pháp phát triển trường học, kế hoạch hành động (nếu được bổ nhiệm vào vị trí này). Thời gian giới thiệu dự án tối đa là 45 phút. Thời gian để trả lời các câu hỏi là 60 đến 90 phút. Kết quả kiểm tra là mức trung bình của các thành viên hội đồng đã đánh giá dự án. -Một dự án thí điểm nhằm đổi mới phương pháp tuyển chọn lãnh đạo và quản lý của các phòng ban, ban, ngành của Bộ Y tế. Dự án cần tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, đổi mới quy trình bổ nhiệm các quan chức và tránh các tình huống cục bộ trong các cuộc họp.

Nam Phương