Một tháng sau thất bại của Đại hội thường niên, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã tái lập cuộc họp thứ hai vào sáng ngày 29 tháng 7. Trước đó, ngân hàng đã yêu cầu các cổ đông đến Đà Nẵng trong tháng này xem xét cho phép những người khác tham dự cuộc họp và đã chuẩn bị một phòng họp riêng cho các cổ đông có thân nhiệt bất thường. -Nhà tổ chức bắt đầu đăng ký cuộc họp lúc 8 giờ sáng, nhưng gần một giờ sau, hầu hết các ghế trong sảnh vẫn trống. So với thời gian mở cửa dự kiến, trễ nửa tiếng, nhưng chỉ có 142 cổ đông, chiếm 42,56% tổng vốn đầu tư.

9h 29/7, phòng họp cho cuộc họp thường niên lần thứ hai ở Eximbank vẫn vắng vẻ. Ảnh: Đông Phương.

“Chưa đến 51% cổ phần có quyền biểu quyết không đủ điều kiện chủ trì cuộc họp”, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng ban kiểm soát của Ngân hàng xuất nhập khẩu cho biết. -Các Ngân hàng Xuất nhập khẩu có kế hoạch tăng tổng tài sản của mình thêm 5% trong năm nay lên 176 nghìn tỷ đồng. Quỹ huy động vốn cho các tổ chức và cá nhân kinh tế đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu chưa thực hiện dưới 2% và lợi nhuận trước thuế tăng 20% ​​lên xấp xỉ 1.320 tỷ đồng. Ngân hàng Thế giới cũng có kế hoạch đẩy nhanh việc xử lý các khoản phải thu chưa thanh toán bằng cách mua tất cả các khoản phải thu được phân bổ cho VAMC theo hướng tổ chức lại của Ngân hàng Quốc gia.

Trong một thông cáo báo chí được phát hành vào sáng ngày 28 tháng 7, Ngân hàng Xuất nhập khẩu đã khẳng định rằng ban giám đốc đang hoạt động hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Việc triệu tập đại hội thường niên và công bố thông tin cũng tuân thủ các yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích của các cổ đông.

“Ngân hàng xuất nhập khẩu hoạt động minh bạch. Mỗi cổ đông và thành viên hội đồng quản trị có quyền đưa ra quan điểm và ý kiến ​​riêng của mình, nhưng hội đồng quản trị, quản lý cấp cao và tất cả nhân viên ngân hàng phải làm việc vì lợi ích chung trong mọi tình huống”, đánh giá bằng văn bản . . Trước cuộc họp thường niên đầu tiên, ngân hàng đã chấp nhận đơn từ chức của ông Cao Xuanning và được bầu làm phó chủ tịch Yasuhiro Saito. Bốn ngày trước, hội đồng quản trị tiếp tục giải tán phó chủ tịch hội đồng quản trị, ông Dang Anmai.