Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov được kích hoạt 24/7.

– PayGov là một cổng thanh toán quốc gia có thể giúp các bộ, ngành và địa phương khác nhau đạt được và đạt được các mục tiêu dịch vụ công cấp 4 vào năm 2020. Cổng thông tin cũng giúp mọi người sử dụng các dịch vụ công trực tuyến dễ dàng hơn.

VNPAY đã được chọn là một trong những trung gian thanh toán được kết nối với PayGov để thực hiện chức năng này. Cổng dịch vụ hỗ trợ công cộng, hệ thống thông tin điện tử một cửa cho các bộ và hoa hồng được kết nối với hệ thống trung gian thanh toán. Từ đó, doanh nghiệp và người dân có thể quét mã VNPAY-QR thông qua các ứng dụng ngân hàng, thẻ nội địa và quốc tế …

Đại diện VNPAY (bên ngoài) và các trung gian thanh toán khác, ký thỏa thuận hợp tác để thanh toán cho sử dụng công cộng Chi phí kinh doanh. Đạt được thỏa thuận với PayGov.

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử cho nhiều ứng dụng ngân hàng di động. Ngân hàng, trang web trực tuyến … Người dùng có thể sử dụng tài khoản ngân hàng để thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, internet, học phí, v.v … Hiện tại, VNPAY được kết nối với hơn 40 ngân hàng, 5 công ty viễn thông và hơn 50.000 công ty trên toàn quốc. — Đại diện của VNPAY cho biết, kết nối với cổng thanh toán quốc gia PayGov dự kiến ​​sẽ thúc đẩy sự phát triển của chính phủ kỹ thuật số, nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

TuấnVũ