Watson Group tuyên bố rằng công ty đã hoãn cuộc họp chung bất thường vì hai lý do. Đầu tiên, có một căn bệnh phức tạp đã khiến Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò hàng đầu trong việc hạn chế các cuộc tụ họp. Thứ hai, do dịch bệnh, thị trường chứng khoán gần đây không thuận lợi.

– Điều này khiến ban lãnh đạo đánh giá giá thị trường chứng khoán hiện tại để phản ánh công ty và điều kiện hoạt động. Với việc thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu cá nhân, nó được đệ trình lên đại hội đồng cổ đông.

Nhiều cổ đông dự kiến ​​sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường của Huasheng, bởi vì đại diện bán hàng từng nói. Lê Phước Vũ- Chủ tịch Hội đồng quản trị dường như trả lời các câu hỏi về việc điều chỉnh các chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Hội nghị thường niên Watson vào đầu tháng 1 năm 2020. Ảnh: Thủy Dũng.

Theo kế hoạch ban đầu, Hesen sẽ đề xuất với các cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu cho các công ty có cùng tầm nhìn chiến lược, cùng khả năng tài chính, cùng quản lý và cùng uy tín. Khám phá những lợi thế hiện có của hệ thống cửa hàng 536. Kế hoạch phát hành này không áp dụng cho các nhà đầu tư bán lẻ và nhà đầu tư tài chính.

“Do áp lực tài chính và dòng tiền của sản xuất và kinh doanh, công ty đã không phát hành bất kỳ cổ phiếu nào. Bằng bất cứ giá nào”, Hoa Sen nói, huy động vốn vào đúng thời điểm để mở rộng danh mục sản phẩm và tăng doanh thu và lợi nhuận. Giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm thực hiện và không dưới 12.000 đồng. -Hoa Sen gần đây đã chuyển nhượng toàn bộ vốn và giải tán 6 công ty được thành lập để phát triển dự án. Tổ hợp thép Ca Na-Ninh Thuận. Giám đốc điều hành Watson đã giải thích về việc rút “siêu dự án” đột ngột với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đô la Mỹ, nói rằng tình hình hiện tại không còn đáp ứng mục tiêu ban đầu là thúc đẩy đầu tư. Trong tương lai, công ty sẽ hợp tác để tập trung các nguồn lực vào việc củng cố và nâng cao hiệu quả của hoạt động mạnh mẽ này của giấy, thép và nhựa. Công ty sẽ ưu tiên thu nhập và lợi nhuận hàng năm ổn định, giảm dư nợ xuống còn 30.000 đến 4 nghìn tỷ đồng trong vài năm tới và cải thiện khả năng tài chính.