Ông Ruan Danping, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết kế hoạch này sẽ tăng cường kiểm soát thuốc kê đơn và bán thuốc theo toa vào năm 2020. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về việc sử dụng thuốc an toàn. Nhân viên y tế có trách nhiệm về thuốc kê đơn và bán lẻ để giảm lạm dụng thuốc có thể dẫn đến kháng kháng sinh.

Bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét việc thi hành luật. Liên quan đến đơn thuốc, thuốc theo toa được bán tại các trung tâm kiểm tra và điều trị y tế, các công ty dược phẩm và điều trị ngoại trú.

Mục tiêu của thành phố là đạt được 100% tất cả các đơn thuốc vào năm 2020. Bộ Y tế quy định các yêu cầu điều trị ngoại trú đối với các trung tâm khám và điều trị y tế. 90% các cơ sở khám và điều trị y tế công cộng và ngoài công lập trong khu vực quản lý và sử dụng kháng sinh để điều trị các bệnh truyền nhiễm, trong khi 70% được sử dụng trong các cơ sở khám và điều trị y tế ngoài công lập khác. Đến năm 2020, 100% nhà thuốc ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ bán kháng sinh.

Kế hoạch kiểm soát này được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên được tổ chức tại quận Phú Nhuận từ tháng 4 đến tháng 10. Giai đoạn thứ hai sẽ được triển khai trên toàn thành phố từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020. Lực lượng đặc nhiệm sẽ kiểm tra các nhà thuốc trong và ngoài các cơ sở kiểm tra và điều trị y tế, các cơ sở khám và điều trị y tế, các nhà bán lẻ và thuốc theo toa, và người mua thuốc trong các nhà thuốc và khám bệnh.

Việc vi phạm đơn thuốc và bán thuốc theo toa sẽ được xử lý dưới hình thức nhắc nhở và phạt tiền … tùy từng trường hợp.