Kể từ đầu năm 2019, công ty tuyên bố đã sẵn sàng cho bước đầu tiên để có được chứng chỉ bảo mật này. Cụ thể, VNPAY đã thành lập một trang web công nghệ tiên tiến dựa trên nền tảng ACI của Cisco, có thể đáp ứng 12 yêu cầu nghiêm ngặt của hệ thống. Ví dụ, nó yêu cầu các chính sách bảo mật thông tin, xử lý dữ liệu cấu trúc mạng máy tính … để đảm bảo tính minh bạch của dữ liệu và giảm thiểu rủi ro bị đánh cắp thông tin. Ông Le Tanh, Giám đốc điều hành VNPAY cho biết tại lễ trao giải rằng VNPAY đã đầu tư rất nhiều nguồn lực và thời gian cho dự án đặc biệt này. “Chứng nhận là động lực để chúng tôi tiếp tục cung cấp cho khách hàng các dịch vụ an toàn, chất lượng và an ninh tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, chúng tôi đã mở ra cơ hội hợp tác. Tan cho biết. Hiện tại, hơn 30 ngân hàng đã triển khai. Quá trình chuyển đổi kết nối mới. Hơn 70.000 điểm thanh toán VNPAY-QR có thể bảo vệ các kết nối được mã hóa TLS 1.2 thông qua các thuật toán mã hóa mạnh.

Ông Le Tanh-VNPAY Giám đốc điều hành (thứ hai từ phải sang) lấy chứng chỉ bảo mật PCI DSS quốc tế 3.2. 1 Cấp 1.

ControlCase là một công ty quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên đánh giá và cấp chứng chỉ bảo mật và là nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ chứng chỉ. Tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS. Tiêu chuẩn bắt buộc đối với tất cả các tổ chức và công ty lưu trữ dữ liệu thẻ thanh toán.

Tiêu chuẩn này được đánh giá hàng năm theo các điều kiện đánh giá nghiêm ngặt của Hội đồng Bảo an Quốc tế (Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI). PCI DSS 3.2.1 là 2020 Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn bảo mật đã bổ sung nhiều điều kiện, chẳng hạn như yêu cầu xác thực đa yếu tố, tiêu chuẩn bảo mật mã hóa dữ liệu và các yêu cầu để duy trì tuân thủ các quy định trên. Quy mô tổ chức và đánh giá thường xuyên – Hoài Phong