Trung tâm cấp cứu 115 đã hoạt động từ tháng 4 năm 2014 và hiện đang phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại trú, với 31 trạm vệ tinh ở mỗi khu vực. Năm 2019 là năm đầu tiên số lượng xe khẩn cấp do trung tâm cung cấp đã tăng lên. Nhân viên y tế khẩn cấp sẽ điều trị cho cư dân địa phương tại hiện trường để tránh sơ cứu và vận chuyển không phù hợp, có thể làm nặng thêm bệnh hoặc các biến chứng nguy hiểm. 115 Ảnh do Trung tâm cấp cứu thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Trung tâm được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công nhận là trung tâm đào tạo. Nó chấp nhận 11 sinh viên điều dưỡng y tế từ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để thực tập. Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai loại hình này trong đội ngũ nhân viên y tế mà không cần đào tạo chính thức.

Tiêu chuẩn 115 hiện sử dụng công nghệ thông tin như một thẻ lớp và công cụ đào tạo. Nhân viên cấp cứu, sử dụng các chỉ số thích hợp để lên lịch trình quy trình vận hành. Đây là bước đầu tiên của một hệ điều hành thông minh. Giải pháp thông minh cho quản lý mạng ngoại trú và cấp cứu đã giành được ba giải thưởng “Sức khỏe thông minh” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế tổ chức. -Trong tháng 11 năm 2019, 40 bác sĩ đã được trao giải lần đầu tiên. Một mạng lưới khẩn cấp của các bệnh viện ngoại trú được đào tạo theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Khóa đào tạo là về các kỹ năng thực tế, nó có thể nhanh chóng giải quyết tình huống này và không nên bỏ qua.

Lê Phương