Ngày 15/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã chỉ đạo những người đến dự lễ tang liên hệ ngay với các cơ sở y tế để được hỗ trợ y tế.

Người tham dự lễ tang xin liên hệ Trung tâm y tế quận Hải: 0868 523 295; Trung tâm y tế quận Thanh Hà: 0868 523 285; Trung tâm y tế quận Sơn Trà 0868 523 283; Trung tâm y tế quận Lianzhao 0868 523 284; Trung tâm y tế quận Cẩm 0868 523 297; Trung tâm y tế quận Ruan Hanshan 0777.487.863; Trung tâm y tế quận Huawang 0911.517.709 .—— Theo điều tra dịch tễ, nhà chức trách đã tìm thấy 3 trường hợp thành viên gia đình dương tính với nCoV tại đám tang, bao gồm 937, 938 và 939 bệnh nhân. Chiều nay, Bộ Y tế .. Ngoài ra, trong tang lễ, gia đình cũng đã tiến hành tang lễ cho ông Tim Tan (Địa chỉ: 705 Trường Chinh, phường Hua Bai, quận Kim Lạc, TP. Đà Nẵng, tang lễ). Những người tham gia dịch vụ này cũng khuyến cáo nên báo cáo y tế