Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, doanh thu nửa đầu năm nay chỉ đạt 2.790 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019. Công ty mẹ góp hơn 900 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ 35 công ty con – trực thuộc quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng đường sắt, vận tải hành khách, sản xuất đầu máy và tàu điện. – Đây là lần đầu tiên sau mười năm công ty bắt đầu kinh doanh với mức giá dưới giá vốn, lỗ trước thuế hơn 304 tỷ đồng. Trong số đó, công ty mẹ đã chịu khoản lỗ hơn 170 tỷ rupiah. Công ty dự kiến ​​sẽ ngừng dịch vụ vào cuối tháng 6 năm nay, lỗ ròng 1.394 tỷ đồng. Một nửa trong số đó là từ hoạt động sản xuất và thương mại, phần còn lại là do giải quyết các vấn đề tài chính trong những năm trước, dự phòng nợ phải thu khó đòi … – Đầu năm nay, ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ giảm khi lượng khách nghỉ ốm giảm. Số lượng tàu phân đoạn sẽ tăng lên nhưng ngược lại, điều này sẽ làm tăng số điểm dừng cho tàu khách đường dài và tăng tàu hàng trên tuyến Bắc – Nam. Công ty dự định đẩy mạnh hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế, chẳng hạn như vận chuyển trực tiếp trái cây và thủy sản từ miền Nam sang Trung Quốc thông qua các container lạnh.

Kế hoạch là một phần của khối lượng vận chuyển hàng hóa. Năm nay, lượng khách sụt giảm mạnh, kế hoạch chỉ bằng 77% so với năm trước, cộng với việc phong tỏa mặt bằng chạy tàu và khởi động kế hoạch đầu tư hạ tầng đường sắt, doanh thu bị ảnh hưởng lớn.