Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tháng 7 có 27 công ty phát hành trái phiếu, huy động được gần 20.000 tỷ đồng. Giá trị phát hành giảm 22 nghìn tỷ đồng so với tháng trước nhưng giá trị ghi nhận tiếp tục tăng vọt và lập mức cao mới, đạt 75,6 nghìn tỷ đồng.

Nguồn tài chính tiếp tục dẫn đầu số tiền huy động được là 8,1 nghìn tỷ đồng, và thậm chí hơn 40% tổng giá trị của đợt phát hành. Tiếp đến là ngành bất động sản, công nghiệp dịch vụ, sản xuất và chứng khoán.

Tổng cộng gần 1.000 trái phiếu được phát hành thành công trong 7 tháng đầu năm và huy động được khoảng 180 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn trung bình là 4 năm. Sở dĩ kênh tài trợ này tiếp tục tăng trưởng là do kể từ ngày 1/9, nhiều công ty đã chạy đua trước luật mới, áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn về điều kiện phát hành trái phiếu. Luật mới quy định mỗi đợt phát hành trái phiếu phải được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin đến ít nhất sáu tháng sau lần công bố thông tin trước đó. Quan trọng hơn, theo báo cáo tài chính quý gần nhất, số dư trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ không được vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu.

Các ngân hàng lớn liên tục phát hành trái phiếu để thu hút vốn nhằm bù đắp lượng vốn thiếu hụt do nợ trả chậm, nợ chậm đáo hạn. Phổ biến và tuân thủ các quy tắc về tỷ lệ an toàn vốn của Thông tư số 41 của Ngân hàng Quốc gia. Đồng thời, tình trạng căng thẳng tín dụng bất động sản là động lực quan trọng thúc đẩy các công ty trong lĩnh vực này huy động để có dòng vốn lưu động và cơ cấu nợ hiện có.

Tình hình trong thời gian qua Nhóm chuyên viên phân tích của Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (Việt Nam) nhận định, trái phiếu vẫn là kênh huy động hấp dẫn nhất đối với các công ty cần thu hồi vốn sau chuyển đổi. Nguyên nhân là do các ngân hàng đang có xu hướng thắt chặt các điều kiện tín dụng để hạn chế rủi ro nợ xấu.