Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91 quy định các cuộc gọi, tin nhắn và thư rác bao gồm cuộc gọi, tin nhắn và quảng cáo qua thư điện tử mà không được sự đồng ý trước của người nhận / người sử dụng. Nghị định về chống thư rác, tin nhắn và thư điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10.

Về nguyên tắc, nhà quảng cáo không được phép gọi điện, gửi tin nhắn đến các số điện thoại nội bộ. Danh sách này không dành cho quảng cáo. Đây là danh sách các thuê bao chưa đăng ký nhận tin nhắn SMS đăng ký, gọi điện quảng cáo. Nếu vi phạm nguyên tắc này, người quảng cáo sẽ bị phạt từ 80 triệu đến 100 triệu đồng.

Bộ An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng, quản lý danh sách không quảng cáo và hướng dẫn người dùng đăng ký hoặc không rời danh sách này. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng số điện thoại thuộc sở hữu hợp pháp của mình để đăng ký hoặc để lại danh sách.

Trước đây, trong quá trình soạn thảo nghị định của Bộ Thông tin và Truyền thông, các thuê bao có thể đăng ký hoặc hủy đăng ký nhận tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo thông qua cú pháp nhắn tin gửi 456. Hiện tại, đầu số 456 được kết nối với tất cả các mạng di động Việt Nam. Nam, giao cho Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) quản lý, vận hành.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về cách đăng ký vào danh sách này. -Một loại tin nhắn SMS từ nhà điều hành cho phép người dùng từ chối thư rác. Ảnh: Anh Tú.

Ngoài ra, trong vòng 24 giờ, mỗi người chỉ được gửi 3 email quảng cáo và 3 tin nhắn đến một địa chỉ email và 1 cuộc điện thoại cho người dùng, trừ khi có thỏa thuận khác với người dùng giao thức. Đồng thời, chỉ gửi tin nhắn từ 7 giờ đến 10 giờ, và gọi các cuộc gọi quảng cáo từ 8 giờ đến 5 giờ. Mỗi ngày.

Nếu bạn gọi cho nhiều hơn một thuê bao trong vòng 24 giờ, hoặc gọi đến một thỏa thuận mà chưa đạt được thỏa thuận với người dùng trước thời hạn, bạn sẽ bị phạt 200 đến 30 triệu euro. Hình phạt này cũng áp dụng cho trường hợp không xác minh được sự đồng ý “rõ ràng” trước đó của người dùng khi gửi SMS, email hoặc cuộc gọi quảng cáo.

Tất cả các thông điệp quảng cáo phải được đánh dấu [AD] hoặc [QC] ở trên cùng. Cuối cùng, phải có một thông điệp rõ ràng để từ chối quảng cáo. Đối với cuộc gọi, phải có đủ thông tin về người xúc tiến cuộc gọi. Tuy nhiên, khi người dùng yêu cầu hủy đăng ký, nhà quảng cáo phải ngừng gửi tin nhắn văn bản, email và cuộc gọi quảng cáo.

Khi người dùng từ chối nhận, nếu bạn tiếp tục gửi tin, nhà quảng cáo sẽ bị phạt 5-10 triệu USD. Hình phạt này cũng sẽ được áp dụng đối với các cuộc gọi quảng cáo được thực hiện bởi những người dùng từ chối nhận các cuộc gọi quảng cáo.

Chính phủ cũng đã đưa ra tám biện pháp để ngăn chặn và chặn các tin nhắn văn bản, email và cuộc gọi. Thư rác cuộc gọi, bao gồm việc thiết lập và triển khai các hệ thống ngăn chặn viễn thông như vậy.

Chính phủ chỉ đạo Bộ An toàn thông tin xây dựng và vận hành hệ thống tiếp nhận tin nhắn, cuộc gọi đến số rác 5656. Cục cũng chịu trách nhiệm về sự phối hợp của cơ quan để ngăn chặn và xử lý thư rác, thư điện tử và cuộc gọi điện thoại.

Anh Tú