Đại diện DNNVV Trà Vinh cho biết, dịch vụ phát triển kinh doanh (BDS) là dịch vụ phi tài chính cung cấp cho các công ty, tổ chức sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển doanh thu. Phát triển thị trường. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường có nguồn lực và kỹ năng hạn chế, vì vậy họ cần được trợ giúp trong các dịch vụ phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, hiện tại cơ hội đến thăm khu vực này còn hạn chế, và nhiều công ty không hiểu hoặc không nhận ra tầm quan trọng của dịch vụ này.

Trà Vinh PME Trà Vinh đã tổ chức đào tạo kỹ năng phục vụ và tư vấn hỗ trợ kinh doanh cho nhân viên khu vực công. Ảnh: Tra Vinh SME.

Dự án PME Trà Vinh, với tư cách là đơn vị hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Trà Vinh, đang phát triển mạnh mẽ các dịch vụ phát triển kinh doanh tại địa phương. Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của các DNVVN tại đây. Do đó, dự án cung cấp dịch vụ, chuyển giao và đào tạo cho doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Trà Vinh. — Cụ thể hơn, PME Trà Vinh sẽ đạt được ba mục tiêu, bao gồm hình thành thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhận thức và năng lực của khu vực công và tư nhân về tầm quan trọng của các dịch vụ và hỗ trợ kinh doanh trực tiếp đó. -Nhà chuyên cung cấp cho các công ty những lời khuyên trực tiếp về các dịch vụ phát triển kinh doanh. Ảnh: Tra Vinh PME.

Thực tế, dự án đã tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã tại Trà Vinh, từ đó đưa ra các hướng dẫn hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, đội ngũ tư vấn được cung cấp để hỗ trợ trực tiếp cho bộ phận liên hệ của các công ty có nhu cầu thiết lập chiến lược thương hiệu tham gia vào phòng thương mại điện tử. DNNVV Trà Vinh cũng đã thiết lập hồ sơ huy động vốn đầu tư hiệu quả, và đã giúp công ty thiết kế bao bì, logo, thương hiệu … cho sản phẩm chủ lực của tỉnh trong những năm qua. — PME Trà Vinh giúp công ty giới thiệu và phát triển các sản phẩm mới. Ảnh: Trà Vinh cung cấp cho các DNVVN.

Dự án còn hỗ trợ kỹ thuật cho sản phẩm, đội ngũ tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng (HACCP, ISO, môi trường …). Kinh doanh giúp cải tiến, hoàn thiện sản phẩm mới hoặc sản phẩm tiềm năng. Ngoài ra, PME Trà Vinh còn tổ chức nhiều hoạt động khác nhau nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển giao và hướng tới các dịch vụ phát triển kinh doanh cho khu vực công.

Hà Thanh