Đây là một trong những nội dung của dự thảo Nghị định kéo dài thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước vừa được Bộ Tài chính đề xuất. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước có thể gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020. Thời gian gia hạn đề xuất là 5 tháng. Do đó, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất đến tháng 3 là 20/9, 20/4, 20/5 và 20/6 là 20/12. Theo chính sách này, các công ty còn đủ điều kiện xin gia hạn phải nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng chưa nộp thuế.

Nếu doanh nghiệp có chi nhánh, muốn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thì thuế quản lý trực tiếp cũng được mở rộng cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, nếu chi nhánh của công ty không sản xuất, lắp ráp ô tô thì chi nhánh không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trước đó, theo Nghị quyết 84, do doanh nghiệp gặp khó khăn trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính rút ngắn thời gian soạn thảo theo đúng quy trình, thủ tục của nghị định. Thời hạn thanh toán. thuế bán hàng. Tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.