Theo báo cáo tài chính bán niên vừa được công bố, thu nhập thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tổng công ty Viễn thông Mobifone là khoảng 12 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 3 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, giá vốn bán hàng đã giảm xấp xỉ 10.000 đồng, đạt gần 900 tỷ đồng. -Do giá vốn hàng bán giảm nên không thể duy trì được doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Vụ Mobifone chỉ còn gần 2,970 tỷ đồng, giảm 1,6 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ các khoản chi phí, nửa đầu năm nay Mobifone ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.636 tỷ đồng, bằng 38%, tức hơn cùng kỳ năm ngoái 1 nghìn tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Mobifone đạt gần 30,9 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tổng tài sản ngắn hạn xấp xỉ 10,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 33%.

So với đầu năm, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng của Mobifone tại Bank Negara đã giảm từ 32,6% xuống còn 6,8 nghìn tỷ đồng. . Ngược lại, khoản đầu tư tài chính dài hạn (chủ yếu là tiền gửi dài hạn) tăng từ hơn 2,2 nghìn tỷ đồng lên gần 6,04 tỷ đồng.

Cuối quý II, nguồn vốn tự có của Mobifone tăng lên. Mobifone dự đoán so với đầu năm sẽ tăng nhẹ, khoảng 2.145 tỷ đồng, tức 70% tổng nguồn vốn.

Theo kế hoạch năm 2020 được công bố vào đầu tháng 2 – công ty mẹ có thời tiết không bị ảnh hưởng bởi Covid-19 vượt 33.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 6,36 tỷ đồng.

Đầu tháng 4, Ủy ban Quản lý vốn Doanh nghiệp Quốc gia cho biết so với kế hoạch năm 2020, doanh thu và lợi nhuận của Mobifone có thể đã giảm lần lượt là 6.684 tỷ đồng và 1.526 tỷ đồng do ảnh hưởng của Covid-19.

Anh Tú