Trong sáu tháng đầu năm nay, doanh thu của Tập đoàn Viettel đạt 120 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 19,85 nghìn tỷ USD, bằng 110,2% kế hoạch. Trong số đó, doanh thu của các dịch vụ mới trên nền tảng kỹ thuật số tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng các dịch vụ cung cấp cho một khách hàng trên nền tảng kỹ thuật số đã tạo ra doanh thu 2,4 nghìn tỷ đồng, tăng 60%.

Đại diện công ty cho biết, trong bối cảnh phát triển của dịch phức hợp Covid-19, Viettel luôn đạt được mục tiêu của mình. Bằng cách thay đổi phương thức kinh doanh và chiến lược thích ứng. Trong đó, một dịch vụ luôn theo xu hướng chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu khách hàng là mục tiêu.

Viettel cung cấp các sản phẩm kỹ thuật số tại triển lãm.

Nói chính xác hơn, để đảm bảo các hoạt động và chi tiêu của khách hàng về dịch thuật, Viettel đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán kỹ thuật số trên hệ sinh thái ViettelPay như tiền gửi tiết kiệm, tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm kỹ thuật số và đầu tư kỹ thuật số, đồng thời thiết lập các giải pháp thẻ tín dụng cho du lịch , Hệ thống bán và soát vé điện tử. Trong sáu tháng đầu năm, tổng số lượng giao dịch trên ViettelPay tăng 186% so với cùng kỳ năm ngoái.

Viettel cũng đẩy mạnh tương tác với khách hàng trên các kênh kỹ thuật số hơn là các kênh truyền thống. Tỷ lệ tương tác của khách hàng với dịch vụ mới trên các kênh kỹ thuật số vượt quá 90%. Nhờ ứng dụng số hóa vào dịch vụ khách hàng, mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ viễn thông đã tăng từ 87,92% năm 2019 lên 90,02% năm 2020.

Chatbot tương tác khách hàng của My Viettel đạt gần 25.000 lượt / ngày, với tỷ lệ tiếp cận là 95 %. Ngoài ra, Viettel cũng cam kết phát triển các đối tác trực tuyến để cung cấp dịch vụ cho khách hàng mua sắm tại nhà. Có 1.300 voucher trực tuyến đáp ứng nhu cầu khách hàng, chiếm 50% Viettel ++.

Viettel đã bổ sung và kích hoạt các dịch vụ đám mây, như giám sát và xử lý an toàn thông tin mạng trên nền tảng điện toán đám mây và hệ sinh thái điện toán đám mây. Sản phẩm trên nền tảng Đám mây (Máy chủ đám mây, Máy tính đám mây, Máy ảnh đám mây, v.v.).

Tập đoàn đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng AI mới vào hoạt động kinh doanh và trải nghiệm khách hàng. Viettel cũng phối hợp với các chuyên gia về chuyển đổi số để tư vấn cho khách hàng về chuyển đổi số; thành lập nhóm nghiên cứu chuyên sâu về chuyển đổi số để tư vấn cho các doanh nghiệp … Ngoài ra, nhóm tiếp tục triển khai mạnh mẽ số hóa cho chính phủ, các sở giáo dục, y tế giải pháp. Đặc biệt trong Covid-19, quy hoạch hệ sinh thái sản phẩm cho thành phố thông minh và chính phủ điện tử đã được hoàn thiện.

Viettel xây dựng.

Đầu tháng 8, Viettel tổ chức Giải thưởng Lãnh đạo Uy tín nhất Châu Á và Giải thưởng Phát triển bền vững-ACES tuyên bố đã trở thành Nhà lãnh đạo uy tín nhất Châu Á với tốc độ tăng trưởng, nguồn nhân lực, sự sáng tạo, tầm ảnh hưởng thương hiệu tại Châu Á và cam kết với các mục tiêu phát triển. Công ty có ảnh hưởng. phát triển bền vững.