Công ty Thương mại và Du lịch Minh Thành vừa được tỉnh Bình Định chấp thuận nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất từ ​​Công ty Thương mại Tổng hợp VinCommerce. Tổng diện tích khu đất là 6.704,7m2 thuộc thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Minh Thành tiếp tục sử dụng khu đất này để xây dựng siêu thị có mục đích tốt đã thuê của VinCommerce trên địa bàn tỉnh. Thời hạn cho thuê đất là ngày 21/11/2020. -Dự án chuyển nhượng khu đất gần 7.000m2 được hoàn thành vào tháng 6 năm 2019 cho đến khi chuyển nhượng VinCommerce cho Mashan vào tháng 12 năm ngoái. –VinCommerce có hệ thống siêu thị VinMart, cửa hàng tiện ích VinMart +. Báo cáo tài chính của VinCommerce cho thấy, 6 tháng đầu năm, công ty lỗ 1.787 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2019 lỗ 1.030 tỷ đồng.

Minh Thành là công ty trong nước, thành lập năm 2018 Năm 2015, hoạt động chính là đại lý du lịch. Công ty đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh như nhà hàng, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, kinh doanh giải trí, bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu … – Fengan