Sau khi 峄 New York trong 5 n膬m, Jen Glatz, ng瓢峄漣 s谩ng l岷璸 m峄檛 c么ng ty truy峄乶 th么ng, r啤i v脿o cu峄檆 s峄憂g t岷 nh岷: c么 d脿nh 1/3 s峄 ti峄乶 c峄 m矛nh 膽峄 thu锚 nh脿, mua s岷痬 m峄梚 ng脿y, 膽i 膬n nh脿 h脿ng v脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 quen. Tr锚n c峄璦 h脿ng. C么 c岷 th岷 膽茫 膽岷縩 l煤c ph岷 thu d峄峮 膽峄 膽岷, thu d峄峮 vali v脿 chuy峄僴 膽岷縩 m峄檛 n啤i 峄 m峄沬.

C么 岷 膽茫 b谩n h岷縯 90% 膽峄 kh么ng d霉ng 膽岷縩, v脿 ki峄噉 h脿nh l媒 cu峄慽 c霉ng ch峄 c贸 2 vali. 岷h: Insider

C么 g谩i kh么ng ch峄峮 膽峄媋 膽i峄僲 c峄 膽峄媙h m脿 quy岷縯 膽峄媙h phi锚u l瓢u t峄沬 m峄檛 th脿nh ph峄 m峄沬 c峄 M峄 h脿ng th谩ng. C么 li锚n t峄 chuy峄僴 膽岷縩 Austin, Denver, Portland, Chicago, Los Angeles …

Trong nh峄痭g th谩ng ng脿y di chuy峄僴 kh么ng ng峄玭g ngh峄 n脿y, Jann 膽茫 h峄峜 膽瓢峄 n膬m b脿i h峄峜 qu媒 gi谩 trong cu峄檆 膽峄漣 m矛nh. B脿i h峄峜 膽岷 ti锚n l脿 b岷 kh么ng c岷 m峄檛 t峄 qu岷 谩o l峄沶. Tr瓢峄沜 膽芒y, Jen c农ng nh瓢 bao c么 g谩i tr岷 kh谩c, y锚u th铆ch th峄漣 trang v脿 cu峄搉g mua s岷痬. C么 岷 c贸 nhi峄乽 th峄 v脿 ch峄 m岷穋 ch煤ng m峄梚 n膬m m峄檛 l岷 v脿 c岷 ch煤ng v脿o t峄.

Nh瓢ng b芒y gi峄 膽峄 膽岷 ch峄 c贸 trong hai chi岷縞 vali, Jen 膽茫 t峄 tay s谩ng t岷 qu岷 谩o m峄沬. . C么 岷 c贸 th峄 bi岷縩 chi岷縞 v谩y b矛nh th瓢峄漬g tr峄 n锚n k峄 岷. B芒y gi峄 trang ph峄 膽i c么ng t谩c c峄 anh 岷 ch峄 l脿 qu岷 legging 膽en, suit jacket (vest c谩ch 膽i峄噓), s啤 mi hai d芒y, 谩o ph么ng, qu岷 jean, gi脿y b峄噒鈥 C岷 hai th峄 n脿y 膽峄乽 c贸 th峄 khi岷縩 b岷 ch峄媢 chi h啤n. suy ngh末. Trong nhi峄乽 n膬m, Jen ch峄 s峄憂g trong m峄檛 c膬n h峄 峄 th脿nh ph峄 New York. Tuy nhi锚n, khi 膽岷縩 th脿nh ph峄 m峄沬, c么 s峄憂g trong m峄檛 c膬n h峄 膽瓢峄 thu锚 qua Airbnb ho岷穋 c谩c 峄﹏g d峄g kh谩c. Nh峄痭g ng么i nh脿 hi岷縨 khi nh瓢 qu岷g c谩o, v脿 ch煤ng th瓢峄漬g khi岷縩 c么 ng岷 nhi锚n, gi峄憂g nh瓢 m峄檛 ng么i nh脿 c贸 r峄噋, v峄沬 nh峄痭g ph貌ng t岷痬 qu谩 nh峄, 岷﹎ m峄慶, h么i h谩m … Ban 膽岷 Jane nh峄 nh脿, nh瓢ng thi岷縰 gi瓢峄漬g ng峄 锚m 谩i. Nh瓢ng sau 膽贸 c么 膽茫 quen v峄沬 vi峄嘽 s峄憂g trong nh峄痭g 膽i峄乽 ki峄噉 kh么ng tho岷 m谩i v脿 h峄峜 c谩ch x峄 l媒 m峄峣 vi峄嘽. Jen c贸 th峄 ch峄媢 膽峄眓g n贸 峄 m峄檛 m峄ヽ 膽峄 nh岷 膽峄媙h, v矛 c么 岷 ch峄 c岷 膽岷縨 v脿i ph煤t n峄痑 l脿 膽岷縩 ng脿y c么 岷 ra 膽i.

膼i b峄 l脿 ph瓢啤ng ti峄噉 di chuy峄僴 t峄憈 nh岷, v脿 Jen v峄 h瓢u c农ng r岷 vui. Th峄塶h tho岷g c么 膽i xe 膽岷, nh瓢ng ph岷 l峄沶 th峄漣 gian l脿 膽i b峄. N贸 c贸 th峄 gi煤p anh ta nh矛n th岷 nh峄痭g th脿nh ph峄 m峄沬 v脿 t矛nh c峄 g岷穚 nh峄痭g nh脿 h脿ng th煤 v峄 v脿 nh峄痭g ho岷 膽峄檔g th煤 v峄. Jane n贸i: 鈥淭么i c贸 th峄 nh峄 h峄 trong xe.鈥 T岷璸 th峄 d峄 li锚n t峄 cho ph茅p Jane k岷縯 b岷 m峄峣 l煤c, m峄峣 n啤i. L煤c 膽岷, khi c么 岷 ngh末 m矛nh s岷 s峄憂g 峄 m峄梚 th脿nh ph峄 trong 30 ng脿y, c么 岷 lo l岷痭g v峄 vi峄嘽 峄 m峄檛 m矛nh v矛 c么 岷 kh么ng c贸 b岷 b猫. 膼峄 tr谩nh 膽i峄乽 n脿y, c么 c峄 g岷痭g tham gia c谩c s峄 ki峄噉 膽峄媋 ph瓢啤ng m峄梚 tu岷 m峄檛 l岷. K岷縯 qu岷 l脿 c么 岷 c贸 b岷 b猫 峄 h岷 h岷縯 c谩c th脿nh ph峄 m脿 c么 岷 t峄玭g 膽岷縩. M峄峣 ng瓢峄漣 kh么ng ch峄 膽i 膬n, 膽i ch啤i m脿 c貌n gi峄 li锚n l岷 sau 膽贸.

Trong s峄 ki峄噉 c么 岷 tham gia, Jen c峄 g岷痭g tr貌 chuy峄噉 v峄沬 铆t nh岷 5 ng瓢峄漣 b岷 m峄沬. 岷h: Insider-B脿i h峄峜 c么 r煤t ra l岷 tr瓢峄沜 l脿 c么 膽茫 ti岷縯 ki峄噈 膽瓢峄 nhi峄乽 ti峄乶 h啤n c么 ngh末. 膼i du l峄媍h v峄沬 hai chi岷縞 vali khi岷縩 c么 kh么ng th峄 mua th锚m nh峄痭g th峄 m矛nh kh么ng c岷. K岷縯 qu岷 l脿 c么 岷 hi岷縨 khi mua qu岷 谩o m峄沬. 膼i峄乽 n脿y c贸 th峄 gi煤p anh ta ti岷縯 ki峄噈 铆t nh岷 100 膽么 la m峄檛 th谩ng. Gi谩 thu锚 c峄 n贸 c农ng th岷 h啤n, v矛 gi谩 thu锚 峄 nhi峄乽 th脿nh ph峄 th岷 h啤n 峄 New York.

Ph岷 膽岷痶 nh岷 c峄 cu峄檆 s峄憂g 峄 m峄檛 th脿nh ph峄 m峄沬 l脿 th峄ヽ 膬n. M峄 ti锚u c峄 Jen l脿 ch峄 膬n m峄檛 l岷 m峄梚 ng脿y v脿 mang th峄ヽ 膬n th峄玜 v脿o ng脿y h么m sau. T么i c农ng 膽岷穞 ra ti锚u chu岷﹏ 膬n u峄憂g cho ri锚ng m矛nh 膽峄 kh么ng r啤i v脿o t矛nh tr岷g ti锚u x脿i hoang ph铆.

Trong m岷痶 c谩c c么 g谩i Nga, Bali th岷璽 kh谩c

Anh Minh (theo “The Insider”)