Nhi峄乽 膽峄媙h d岷g hi峄僴 th峄 c贸 th峄 膽瓢峄 t霉y ch峄塶h. M谩y 膽o t峄慶 膽峄 t瓢啤ng t峄 m脿u 膽en ti锚u chu岷﹏.

M脿n h矛nh hi峄僴 th峄 膽a th么ng tin 7 inch, t铆ch h峄 c么ng ngh峄 giao di峄噉 ng瓢峄漣-m谩y, c贸 th峄 t霉y ch峄塶h nhi峄乽 膽峄媙h d岷g hi峄僴 th峄. M谩y 膽o t峄慶 膽峄 t瓢啤ng t峄 m脿u 膽en l脿 ti锚u chu岷﹏.

Tr锚n gh岷 h脿nh kh谩ch, t霉y ch峄峮 c贸 th峄 l岷痯 膽岷穞 m脿n h矛nh hi峄僴 th峄 h脿nh kh谩ch 7 inch. N岷縰 kh么ng c贸 t霉y ch峄峮 n脿y, kh谩ch h脿ng c贸 th峄 ti岷縯 ki峄噈 膽瓢峄 3.130 膽么 la.

峄 h脿ng gh岷 ph峄, xe 膽瓢峄 trang b峄 m脿n h矛nh hi峄僴 th峄 7 inch cho h脿nh kh谩ch l峄盿 ch峄峮. N岷縰 kh么ng c贸 t霉y ch峄峮 n脿y, kh谩ch h脿ng c贸 th峄 ti岷縯 ki峄噈 膽瓢峄 3.130 膽么 la. Gh岷 膽ua s峄 d峄g khung b岷眓g s峄 carbon, mang l岷 c岷 gi谩c 膽谩ng y锚u, Alcantara m脿u 膽en Nero v脿 ph霉 h峄 v峄沬 膽瓢峄漬g k岷 膽峄 Rosso Ferrari. Xe s峄 d峄g ch岷 li峄噓 s峄 carbon t岷 c岷 gi谩c 膽谩ng y锚u, 膽瓢峄 bao ph峄 b峄焛 Nero Black Alcantara v脿 t岷 th脿nh 膽瓢峄漬g m脿u 膽峄 Rosso Ferrari 膽岷穋 tr瓢ng.

H峄 th峄憂g loa JBL Professional Premium bao g峄搈 6 loa, c农ng 膽瓢峄 l岷痯 膽岷穞 tr锚n F8 Spider.

H峄 th峄憂g loa bao g峄搈 6 loa c农ng 膽瓢峄 l岷痯 膽岷穞 tr锚n JBL Professional Premium F8 Spider.

膼峄檔g c啤 V8 3,9 l铆t t膬ng 谩p k茅p c贸 c么ng su岷 710 m茫 l峄眂 v脿 770 Nm. V峄沬 s峄 h峄 tr峄 c峄 h峄檖 s峄 F1 ly h峄 k茅p 7 c岷 v脿 h峄 d岷玭 膽峄檔g c岷 sau, xe t膬ng t峄慶 t峄 0 l锚n 100 km / h trong 2,9 gi芒y v脿 膽岷 t峄慶 膽峄 t峄慽 膽a 340 km / h. V峄沬 c谩c th么ng s峄 k峄 thu岷璽 tr锚n, 膽峄檔g c啤 V8 c峄 F8 Spider l脿 膽峄檔g c啤 m岷h nh岷 t峄 鈥嬧媡r瓢峄沜 膽岷縩 nay. T岷 M峄, F8 Spider c贸 gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 274.280 USD (kh么ng bao g峄搈 c谩c t霉y ch峄峮). T岷 Vi峄噒 Nam, xe do t瓢 nh芒n nh岷璸 v峄, gi谩 b谩n tham kh岷 h啤n 1 tri峄噓 USD.

Xe 膽瓢峄 trang b峄 膽峄檔g c啤 3,9 l铆t V8 t膬ng 谩p k茅p, c么ng su岷 710 m茫 l峄眂 v脿 m么-men xo岷痭 770 Nm. V峄沬 s峄 h峄 tr峄 c峄 h峄檖 s峄 F1 ly h峄 k茅p 7 c岷 v脿 h峄 d岷玭 膽峄檔g c岷 sau, xe t膬ng t峄慶 t峄 0 l锚n 100 km / h trong 2,9 gi芒y v脿 膽岷 t峄慶 膽峄 t峄慽 膽a 340 km / h. V峄沬 c谩c th么ng s峄 k峄 thu岷璽 tr锚n, 膽峄檔g c啤 V8 c峄 F8 Spider l脿 膽峄檔g c啤 m岷h nh岷 t峄 鈥嬧媡r瓢峄沜 膽岷縩 nay. T岷 M峄, F8 Spider c贸 gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 274.280 USD (kh么ng bao g峄搈 c谩c t霉y ch峄峮). T岷 Vi峄噒 Nam, chi岷縞 xe n脿y do c么ng ty t瓢 nh芒n nh岷璸 v峄, gi谩 b谩n tham kh岷 h啤n 1 tri峄噓 USD.