Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Tin tức tài chính báo cáo vào ngày 23 tháng 6 để báo cáo châu Âu là khu vực chính nơi Việt Nam muốn khôi phục các chuyến bay quốc tế. Lý do là một trong những quốc gia ở một trong những quốc gia, không có trường hợp mới, không có trường hợp mới, không có trường hợp mới .

— Việt Nam là nền kinh tế từ phát hiện phổ biến lớn của các nước châu Âu của họ. Đích quốc gia. Ảnh: Quỳnh Trần.

— Trong cuộc phỏng vấn các quan chức Nicholas tại Việt Nam, chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam kêu gọi Việt Nam chấp nhận thị thực và cho phép người nước ngoài thâm nhập. Hiện tại, khách du lịch quốc tế đã được phép hồi hương từ các khu vực và châu Âu. Nhưng các chuyến bay tiêu chuẩn châu Âu – Việt Nam nên được kết nối lại vào năm 2021. Úc hy vọng rằng Việt Nam sẽ dành thời gian và bắt đầu chuyến đi quốc tế khi EVFTA (Việt Nam – Hiệp định thương mại tự do của EU) có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8. .

. Sau khi Evfta hợp lệ, nhiều công ty châu Âu quan tâm đến Việt Nam. . Nhiều doanh nhân, các nhà đầu tư muốn đến du lịch kinh doanh trong châu Á. Đây cũng là lý do cho những kỳ vọng của Việt Nam của Việt Nam để mở các chuyến bay.

– Nhiều nước châu Á đã dẫn dắt Việt Nam tại Việt Nam, bao gồm Nhật Bản, Myanmar trong danh sách chính bao gồm cả Nhật Bản. Người nước ngoài của Việt Nam bắt đầu Singapore trong 14 ngày liên tiếp mà không cần phải cô lập. Vào ngày 18 tháng 6, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thu Thu Hằng cho biết, “Việt Nam nói về Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, v.v., dần dần, cơ bản và cả hai bên.”

Ông Minh (theo Nhật Bản)