Tập đoàn FPT công bố chuyển nhượng tài chính – chuyển giao tài chính của các nhà đầu tư chính của hệ thống trao đổi tài chính quốc gia – thanh toán quốc gia.

— Myanmar được biết đến như một quốc gia tài chính với hơn 95% giao dịch. – Hợp tác giữa FPT và MPUS được xác định bởi mô hình chia sẻ lợi nhuận. Năm đầu tiên (bắt đầu từ tháng 8 năm 2016), FPT sẽ đầu tư vào việc xây dựng và thực hiện toàn bộ hệ thống trao đổi tài chính của Myanmar. Giants Việt Nam sẽ cho phép MPU thuê hệ thống trong vòng 10 năm và tận hưởng tỷ lệ phần trăm (%) để tải các giao dịch điện tử. Hệ thống thông tin FPT (FPT) sẽ trở thành đơn vị trực tiếp để thực hiện dự án. Trước mắt, hệ thống sẽ được sử dụng cho các tổ chức tài chính cho Myanmar 24/40, sẽ tiếp tục tăng lần sau.

— Myanmar hiện đang khoảng 55 triệu. Nó có 2.000 ATM, 4.000 vị trí và người dân khoảng 2.000 thẻ tự động. Tuy nhiên, 95% giao dịch luôn sử dụng tiền. Chính phủ đang nhắm mục tiêu các công ty thanh toán phi tiền mặt. Do đó, hoạt động của hệ thống chuyển mạch tài chính quốc gia sẽ giúp tăng tốc độ chuyển đổi ở Myanmar. Dịch vụ tuyệt vời như ngành ngân hàng, như ATM, thanh toán trên hệ thống điểm bán hàng, dịch vụ giá trị gia tăng trên các thiết bị di động VAS và thẻ EMV, thanh toán hóa đơn … Áp dụng cho các hệ thống thanh toán điện tử mới. – – Tổng giám đốc – Công bố Phạm Minh Tuấn tuyên bố rằng cam kết lâu dài sẽ giúp Myanmar quảng bá các tuyến thanh toán điện tử, loại bỏ từ “bạc”. Ngoài ra, một cơ hội hợp tác FPT mới ở Myanmar mở ngành ngân hàng, một nguyên tắc quan trọng ở Myanmar sẽ trở thành một nguyên tắc quan trọng. – – – – –

“Thực hiện dự án này” Đối tác chiến lược là công ty thanh toán quốc gia của Việt Nam (NAPAS). Napas có hơn 10 năm kinh nghiệm dịch vụ, sẽ cung cấp các chính sách và thanh toán tư vấn cho Myanmar. Tiếp theo, FPT và NAPA sẽ mở rộng nơi làm việc của họ để cung cấp dịch vụ tương tự như các nước đang phát triển khác trong khu vực.

FPT đang thực hiện nhiều năm thực hiện nhiều năm. Khách hàng nước ngoài Việt Nam Hệ thống trao đổi tài chính, như khám phá tài chính quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Quốc gia Campuchia, ngày càng nhiều, Sachi Nair … – Bạch Dương