Microsoft đã công bố trên blog chính thức của mình rằng khoảng 40 triệu giấy phép Windows 8 đã được bán trong một tháng. Tại Hội nghị kỹ thuật thường niên Credit Suisse 2012 hôm nay, công ty cũng đã chia sẻ tin tức với các nhà phân tích công nghiệp, tài chính và truyền thông và phương tiện truyền thông ngày nay.

Thông qua các doanh số này, Microsoft cũng xác nhận rằng Windows 8 hấp dẫn hơn Windows 7 về số lượng người dùng được nâng cấp. Hệ điều hành mới được thiết kế để chạy bình thường trên máy tính Windows 7 và đã được Microsoft nâng cấp để thân thiện hơn với người dùng.

Trước đây, chính CEO Steve Ballmer của Microsoft đã từng nói rằng Windows 8 đã bán được 4 triệu giấy phép trong ba ngày đầu tiên.

Việc phát hành Windows 8 vào cuối tháng 10 cũng chứng kiến ​​việc mở cửa hàng phần mềm trực tuyến Windows Store. Con số hiện tại là nhỏ, nhưng Microsoft vẫn tự hào là cửa hàng ứng dụng có nhiều phần mềm nhất trong những ngày đầu. Công ty cũng cho biết doanh số của một số ứng dụng Windows Store lên tới 25.000 USD và các nhà phát triển có thể giữ lại 80% trong số đó.

Kể từ khi phát hành, nhiều phần mềm mới đã được thêm vào không gian ứng dụng Windows 8, như CBS, ABC News, ABC Family, Engadget, Flixster, OWN (Oprah Winfrey Network) …— Muốn nếu họ Với giấy phép Windows 7, Vista hoặc XP được cài đặt sẵn, chi phí nâng cấp lên Windows 8 là khoảng 39,99 đô la. Đồng thời, nếu bạn mua giấy phép mới vào giữa tháng 6, số tiền sẽ chỉ là 14,99 đô la Mỹ

Minh Phương