Chiều 19/10, Bộ Y tế ghi nhận 6 trường hợp dương tính với nCoV, tất cả đều được cách ly ngay. Tổng số bệnh nhân là 1140 người. nCoV dương tính, và tất cả bệnh nhân đã được cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa.

Sáng 17/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV, 44 ngày không có ca lây nhiễm tại cộng đồng. Sáng 16/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV, 43 ngày qua không có ca lây nhiễm ra cộng đồng. -Sáng 15/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp dương tính với CoV, 42 ngày không có ca lây nhiễm tại cộng đồng.

Chiều 14/10, Bộ Y tế ghi nhận 9 trường hợp dương tính với nCoV, các chuyên gia Ấn Độ đều được kiểm dịch tại tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 14/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV và không lây nhiễm cho cộng đồng trong 41 ngày. — Sáng 6/10, Bộ Y tế không có trường hợp dương tính với nhiễm nCoV, 33 ngày nay không có ca lây nhiễm tại cộng đồng. Tổng số vụ là 1097 vụ.