Theo d峄 li峄噓 t峄 B峄 Y t岷 Li锚n bang 脷c, ngo脿i hai tr瓢峄漬g h峄 t峄 vong, m峄檛 ng瓢峄漣 膽茫 b峄 nhi峄卪 b峄噉h sau khi 膬n c谩 h峄搃 hun kh贸i Tasmania. C岷 ba 膽峄乽 c贸 v岷 膽峄 v峄 s峄ヽ kh峄廵 tr瓢峄沜 膽芒y. B峄 Y t岷 c岷h b谩o m峄峣 ng瓢峄漣 ph岷 h岷縯 s峄ヽ c岷﹏ th岷璶 khi 膬n c谩 h峄搃 hun kh贸i, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 khi c贸 v岷 膽峄 v峄 s峄ヽ kh峄廵. S峄憈 nh瓢 c煤m, 峄沶 l岷h, 膽au c啤, bu峄搉 n么n v脿 膽么i khi ti锚u ch岷. Nh峄痭g tri峄噓 ch峄﹏g n脿y xu岷 hi峄噉 m峄檛 v脿i ng脿y ho岷穋 v脿i tu岷 sau khi 膬n. H岷 h岷縯 nh峄痭g ng瓢峄漣 kh峄廵 m岷h b峄 nhi峄卪 Listeria th瓢峄漬g ch峄 c贸 c谩c tri峄噓 ch峄﹏g nh岷. Nhi峄卪 tr霉ng n脿y 膽岷穋 bi峄噒 nguy hi峄僲 膽峄慽 v峄沬 ph峄 n峄 mang thai, ng瓢峄漣 gi脿 v脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 hi峄噉 膽ang b峄 b峄噉h.

N岷縰 b岷 v么 t矛nh l瓢u tr峄 c谩 h峄搃 hun kh贸i, b岷 c贸 th峄 b峄 nhi峄卪 Listeria monocytogenes. 岷h: Amazon – Ngo脿i h脿u, h脿u s峄憂g, sushi, t么m n岷 ch铆n, gi膬m b么ng, d瓢a 膽峄, s峄憈 th峄媡, b啤 m峄乵 v脿 salad 膽贸ng g贸i c农ng d峄 b峄 nhi峄卪 khu岷﹏ Listeria.

B峄 Y t岷 脷c khuy岷縩 c谩o r岷眓g 膽峄 tr谩nh nhi峄卪 khu岷﹏ Listeria, b岷 n锚n 膬n th峄眂 ph岷﹎ m峄沬 ch岷 bi岷縩, n岷 ch铆n ho岷穋 h芒m n贸ng, 膽岷穞 th峄ヽ 膬n c貌n l岷 trong t峄 l岷h v脿 s峄 d峄g ch煤ng trong v貌ng 24 gi峄 v脿 kh么ng s峄 d峄g Th峄眂 ph岷﹎ ch瓢a h岷縯 h岷. Listeria t峄搉 t岷 t峄 nhi锚n v脿 c贸 th峄 ph谩t tri峄僴 trong t峄 l岷h.

Lehang (Actualit茅s)