Thông tin trên được bác sĩ Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, Tiểu ban điều trị nhiễm trùng-19 cho biết vào trưa 16/8. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã điều trị cho 58 bệnh nhân Covid-19, bao gồm “774” 63 tuổi và “883” 83 tuổi. -Sáng nay, 2 bệnh nhân đã được đưa ra viện. Máy thở oxy và sức khỏe của nó trong tình trạng tốt. 17 trường hợp có triệu chứng lâm sàng nhẹ và 39 trường hợp không có triệu chứng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, 5 trường hợp cho kết quả âm tính. Ba bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần thứ hai. Bốn người âm tính ba lần liên tiếp, và tám bệnh nhân âm tính bốn lần. 3 trường hợp âm tính 5 trường hợp, 1 trường hợp âm tính 6 trường hợp.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam điều trị cho 26 bệnh nhân, trong đó 4 bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng. 22 trường hợp được khám sàng lọc nhẹ không có triệu chứng lâm sàng. Kết quả của một thử nghiệm duy nhất là 13 âm tính.

Từ ngày 25 tháng 7 đến nay, tổng cộng 90 trường hợp đã được đăng ký tại thành phố Quảng Nam, trong đó 2 người đã hồi phục và 3 người đã tử vong.

Ngày 20 vừa qua, cả nước có 477 hộ mắc bệnh tại 15 tỉnh, thành phố, chủ yếu liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng. Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng đã đăng ký 336 trường hợp, bao gồm TP.HCM 11, Hà Nội 8, Quảng San, Hiroshima 7, Bắc Giang 6, Quảng Nghi 5, Lạng Sơn và Hải Dương 4, Tung Lok Hai, và Talba. Mỗi tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa và Khánh Hòa có một trường hợp.

Đắc Thanh