Haty ghét 3 giờ làm việc. Một tháng, anh yêu cầu ngừng làm việc, bởi vì anh không đủ sức khỏe, đã nhận được 270.000 đồng tiền công. Trong một thời gian dài, ít tiền hơn nhưng bị chặn và khắc. Vào ngày 37, anh đã hoàn thành chuyến đi này từ Xu Ya War. “Chuyến đi này đã giúp tôi với một bức thư hữu cơ tốt, hãy để tôi tự hào như một trường đại học nổi tiếng, hãy để anh ta đam mê” trong một thời gian dài. – – Với con đường và đồi yêu trái đất và núi Hiqi và đồi, mỗi năm, mỗi năm Năm, ở Cảng, một công việc thoát khỏi thành phố. Năm 2018, khi anh ta tự chủ về kinh tế, anh ta tiếp tục đi du lịch đến Xuyên Việt, đã trở lại với anh ta, mang quà cho những người không thật may mắn, giúp mình và bắt đầu dự án tình nguyện của họ. – 9 trước năm, tôi luôn tự hào Trong số lựa chọn của tôi, đó là, với niềm đam mê, chia sẻ tình yêu với người khác. Đó là một nụ cười và niềm vui của hàng ngàn bức ảnh đã được thưởng thức dọc theo hàng ngàn bức ảnh và tận hưởng nụ cười và niềm vui của hàng ngàn bức ảnh và thanh thiếu niên.

— Lan Hui