2 gi峄 s谩ng, ti岷縩g c瓢a r膬ng, 膽峄 膽岷給, h脿n ti峄噉 d峄玭g l岷 峄 c峄璦 h脿ng m谩y m贸c c峄 Da Rsal 峄 膼am R么ng, Lindong. N膬m c岷璾 nh贸c 4 tu峄昳 v岷玭 膽ang tr貌 chuy峄噉 b锚n chi岷縞 xe m谩y 膽i峄噉 t峄 ch岷 膽岷 ti锚n c峄 nh贸m. C谩ch 膽贸 v脿i tr膬m th瓢峄沜, v峄 con h峄 膽ang ng峄.

Qu芒n 膽峄檌 v脿 l貌ng th霉 h岷璶

Kh么ng ai trong s峄 n膬m ng瓢峄漣 膽脿n 么ng trung ni锚n c贸 kinh nghi峄噈 s岷 xu岷 么 t么. 膼芒y l脿 l岷 膽岷 ti锚n h峄 l脿m 膽i峄乽 n脿y. Nh瓢ng d霉 h貌a, h茫y ch矛.

膼脿o Thanh H脿, m峄檛 ki岷縩 鈥嬧媡r煤c s瓢 s峄憂g t岷 S脿i G貌n, l脿 ng瓢峄漣 膽茫 l锚n b岷 v岷 k峄 thu岷璽 v脿 膽岷穞 nh峄痭g vi锚n g岷h xe m谩y 膽i峄噉 l脿m b岷眓g tay 膽岷 ti锚n. Anh cho bi岷縯: 鈥淟o岷 xe n脿y 膽茫 膽瓢峄 anh 岷 峄 t峄 nhi峄乽 n膬m tr瓢峄沜, nh瓢ng 膽岷縩 n膬m 2020 m峄沬 th峄眂 hi峄噉鈥 鈥淢峄檛 nh贸m 5 ng瓢峄漣, m峄梚 ng瓢峄漣 m峄檛 ngh峄, vi峄嘽 l峄沶 vi峄嘽 nh峄忊

M岷玼 xe m谩y 膽i峄噉 ho脿n to脿n c峄 nh贸m th峄 Vi峄噒.

膼岷 th谩ng 6, khi c岷 n瓢峄沜 膽i锚u 膽峄﹏g v矛 suy tho谩i kinh t岷 do d峄媍h Covid-19 g芒y ra, H脿 v脿 B岷 K峄 (39 tu峄昳), th脿nh vi锚n nh峄 tu峄昳 nh岷 c峄 nh贸m, 膽茫 膽瓢a c岷 gia 膽矛nh v峄 v峄沬 ng瓢峄漣 th芒n 峄 Lintong. ph貌ng thu. C谩c kh谩i ni峄噈 v峄 thi岷縯 k岷 v脿 s岷 xu岷 膽茫 膽瓢峄 trao 膽峄昳 tr瓢峄沜 膽芒y, h岷 nh瓢 膽瓢峄 t铆nh to谩n tr锚n b岷 v岷 k峄 thu岷璽, nh瓢ng b芒y gi峄 膽茫 膽岷縩 l煤c 膽i v脿o ph岷 kh贸 kh膬n nh岷 c峄 th峄眂 t岷. Tuy nhi锚n, s岷 r岷 kh贸 膽峄 t岷璸 h峄 c霉ng l煤c 5 ng瓢峄漣 v脿 c岷 gia 膽矛nh trong tr峄 s峄 n岷縰 kh么ng c贸 Covid-19, v脿 膽贸 c农ng 膽瓢峄 xem nh瓢 m峄檛 chi岷縩 th岷痭g kh么ng h峄 nh峄.

Nh峄痭g chi岷縞 m么 t么 thi岷縯 k岷 trong ng脿nh c么ng nghi峄噋 么 t么 v岷玭 th瓢峄漬g 膽瓢峄 truy峄乶 c岷 h峄﹏g. Cu峄檆 s峄憂g t峄 nhi锚n c峄 mu么n lo脿i 膽峄媙h h矛nh ph瓢啤ng ti峄噉. Tr锚n nh峄痭g chi岷縞 xe 膽岷 c峄 anh H脿 v脿 ng瓢峄漣 b岷 膽峄漣, d岷 岷 ch峄 xu岷 hi峄噉 峄 gi峄痑: thi锚n nhi锚n.

“T么i b岷痶 膽岷 v峄沬 峄 c岷痬 pin 峄 gi峄痑, v脿 t峄 膽贸, t么i m么 t岷 c谩c chi ti岷縯 sau. 膼岷筽, ti峄噉 d峄g v脿 th芒n thi峄噉 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g, c谩c ti锚u chu岷﹏ t么i theo 膽u峄昳 trong l末nh v峄眂 ki岷縩 鈥嬧媡r煤c c农ng ph岷 c贸 trong chi岷縞 xe n脿y 膼芒y l脿 c谩i kh贸 nh岷, kh么ng ph岷 膽峄 l脿m ra m峄檛 chi岷縞 么 t么 c贸 h矛nh d谩ng nh瓢 th岷 n脿o H脿 n贸i.

M峄檛 chi岷縞 么 t么 d霉 l脿 膽瓢啤ng nhi锚n nh瓢ng v岷玭 ph岷 th峄眂 hi峄噉 ch峄ヽ n膬ng 膽i l岷, y锚u c岷 ti锚u chu岷﹏ an to脿n k峄 thu岷璽 v峄 l岷痯 r谩p khung g岷, kh岷 n膬ng ch峄媢 t岷 Kh峄慽 l瓢峄g c么ng vi峄嘽 c峄 h峄 th峄憂g gi岷 x贸c, h峄 th峄憂g 膽i峄噉 v脿 h峄 th峄憂g phanh l脿 r岷 l峄沶. Bao Dong cho bi岷縯 Lindong c贸 3 th脿nh vi锚n trong nh贸m, v脿 m峄梚 th脿nh vi锚n l脿 m峄檛 thi锚n t脿i v峄 g峄, nh么m, m谩y m贸c v脿 膽i峄噉.

” L脿m vi峄嘽 theo nh贸m kh么ng d峄 d脿ng, v脿 tranh ch岷 v岷玭 th瓢峄漬g xuy锚n x岷 ra. 鈥淜h么ng ph岷 t峄ヽ gi岷璶, ch峄 l脿 kh么ng 膽峄搉g 媒 v峄沬 vi峄嘽 c岷 l脿m 峄 m峄檛 th峄漣 膽i峄僲 n脿o 膽贸, tung ra m峄檛 v脿i b峄ヽ 岷h, u峄憂g c脿 ph锚 ho岷穋 h煤t thu峄慶, sau 膽贸 tr峄 l岷 l脿m vi峄嘽 nh瓢 kh么ng c贸 chuy峄噉 g矛 x岷 ra.鈥 Thanh H脿, ng瓢峄漣 膽瓢峄 coi l脿 k峄 s瓢 tr瓢峄焠g c峄 d峄 谩n, t峄 nh岷璶. N贸 c农ng n贸i r岷眓g 膽么i khi t铆nh to谩n m谩y t铆nh l脿 t峄憈 nh岷, nh瓢ng c谩c v岷 膽峄 m峄沬 s岷 ph谩t sinh trong s岷 xu岷 th峄眂 t岷. “L岷璸 lu岷璶 c峄 anh em ch峄 y岷縰 l脿 t矛m ra ph瓢啤ng ph谩p h峄 l媒 nh岷. V铆 d峄 nh瓢 膽瓢峄漬g k铆nh c峄 puli d岷玭 膽峄檔g ph岷 t膬ng t峄 25 cm l锚n 30 cm 膽峄 t膬ng h峄 s峄 truy峄乶 膽峄檔g.”

Xe m谩y 膽i峄噉 膽峄檆 膽谩o ph霉 h峄 v峄沬 hai xe m谩y Trong th谩ng, 5 ng瓢峄漣 qu芒y qu岷 b锚n b岷 k岷 ho岷h, t岷璸 h峄 l锚n khung ban 膽岷 v脿 l锚n k岷 ho岷h cho t峄玭g c么ng 膽o岷 s岷 xu岷. T峄 s谩ng s峄沵 cho 膽岷縩 膽锚m khuya, nh峄痭g ng瓢峄漣 ph峄 n峄 kh么ng hi峄僽 媒 m矛nh v岷玭 say m锚 ch岷 t岷 么 t么, nh瓢ng … kh么ng quan t芒m. M峄檛 th脿nh vi锚n trong nh贸m h脿i h瓢峄沜 cho bi岷縯: “M矛nh mu峄憂 膬n c啤m v脿 ch膬m con” “M峄峣 ng瓢峄漣 b岷璶 c么ng vi峄嘽, t峄慽 qu谩 tr峄漣 l岷h qu谩, kh么ng bi岷縯 l脿 2h s谩ng r峄搃, gi峄 m峄沬 膽i ng峄, mong 膽瓢峄 ti岷縫 c脿ng s峄沵 c脿ng t峄憈. “

M岷玼 thi岷縯 k岷 m么 t么 膽i峄噉 c么n tay c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 th峄 Vi峄噒 Nam .鈥斺 Tr锚n m峄檛 chi岷縞 m么 t么 膽i峄噉 c峄 膽i峄僴, khung xe ch峄 y岷縰 膽瓢峄 l脿m b岷眓g nh么m 膽煤c. C谩c t岷 nh么m 膽瓢峄 c岷痶 ho脿n to脿n b岷眓g tay. 膼峄檌 ng农 ch岷 t谩c kh么ng 膽谩nh b贸ng ch岷 li峄噓 m脿 c峄 t矛nh gi峄 l岷 v岷 m峄檆 m岷 c峄 n贸. V峄沬 nhi峄乽 ng瓢峄漣, vi峄嘽 “c岷痶 x茅n” n脿y s岷 l脿 m峄檛 thi岷縰 s贸t c峄 chi岷縞 xe, nh瓢ng nh贸m nghi锚n c峄﹗ cho bi岷縯 ch煤ng kh么ng qu谩 n岷穘g.

T岷 nh么m v脿 t岷 g峄 膽瓢峄 k岷縯 n峄慽 b岷眓g v铆t v脿 bu l么ng. H岷 ch岷 t峄慽 膽a vi峄嘽 h脿n 膽峄 tr谩nh l峄 c谩c m峄慽 gh茅p thi岷縰 th岷﹎ m峄.

Ph岷 m岷 m峄檛 kho岷g th峄漣 gian 膽峄 l岷痯 pin lithium ion t峄 pin nh峄. Puli d岷玭 膽峄檔g b谩nh sau 膽瓢峄 l岷痯 r谩p t峄 hai t岷 nh么m 膽峄 l峄 th峄 c么ng, do 膽贸 b谩nh r膬ng 膽瓢峄 h矛nh th脿nh 膽峄 膬n kh峄沺 v峄沬 d芒y 膽ai truy峄乶 膽峄檔g. Khi xe 膽ang ch岷, ti岷縩g 膽峄檔g c啤 quay vo ve nh瓢 ti岷縩g t铆ch t岷痗. -C么ng t岷痗 ngu峄搉 s峄 d峄g 膽i峄噉 峄 t峄 膽i峄噉 c峄 h脿ng gh岷 tr瓢峄沜 (1) v脿 h脿ng gh岷 sau (2) – H峄 th峄憂g 膽i峄噉 膽峄檔g c啤 膽瓢峄 chia th脿nh hai t峄 膽i峄噉 l脿 t峄 膽i峄噉 gi峄痑 v脿 t峄 膽i峄噉.Sau khi (gi峄 nguy锚n ngu峄搉). M峄檛 c么ng t岷痗 ngu峄搉 膽瓢峄 l岷痯 膽岷穞 b锚n h么ng xe 膽峄 k铆ch ho岷 d貌ng 膽i峄噉 t峄 b岷 k峄 ngu峄搉 膽i峄噉 n脿o. Theo 膽o脿n xe, b矛nh x膬ng ph铆a tr瓢峄沜 c峄 xe 膽i 膽瓢峄 qu茫ng 膽瓢峄漬g 60 km v脿 b矛nh x膬ng ph铆a sau 膽i 膽瓢峄 qu茫ng 膽瓢峄漬g 40 km. S峄 d峄g b峄 膽峄昳 ngu峄搉 膽峄 s岷 t峄 ngu峄搉 膽i峄噉 gia 膽矛nh, th峄漣 gian s岷 膽岷 kho岷g 6 gi峄. T峄慶 膽峄 t峄慽 膽a c峄 xe c贸 th峄 膽岷 膽瓢峄 l脿 70 km / h.

Xe h岷 nh瓢 kh么ng s啤n m脿u c么ng nghi峄噋. 膼i峄僲 nh岷 hi峄噉 膽岷 nh岷 c贸 l岷 膽岷縩 t峄 膽猫n xi-nhan LED, 膽猫n b谩o pin tr锚n v么 l膬ng. Nh峄痭g chi岷縞 m么 t么 c峄 nh贸m m岷穋 qu岷 谩o b贸ng b岷﹜, xung quanh l脿 nh峄痭g con ong linh ho岷, ong b岷痯 c脿y v脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 ph贸ng kho谩ng ho脿i c峄 v脿 thi岷縰 kinh nghi峄噈.

Krongno 06 膽瓢峄 kh岷痗 tr锚n th芒n khung nh么m. Mang n瓢峄沜 膽岷縩 t瓢峄沬 cho c谩c ng么i l脿ng bi锚n gi峄沬 Lintong, Trat v脿 Danong. 峄 膽贸, m峄檛 nh贸m th峄 膽i峄噉 c贸 tay ngh峄 cao ra 膽峄漣. H峄 kh么ng mu峄憂 nhi峄乽 ng瓢峄漣 bi岷縯, h峄 ch峄 mu峄憂 t矛m 膽煤ng ng瓢峄漣 膽峄 gh茅 th膬m v脿 tr芒n tr峄峮g nh峄痭g g矛 h峄 膽茫 t芒m huy岷縯 t岷 ra.

Thanh Nh脿n Photography: Ky Ha