CB650R m峄沬 kh么ng thay 膽峄昳 ki峄僽 d谩ng nh瓢ng 膽瓢峄 n芒ng c岷 nh岷, so v峄沬 膽峄漣 c农 c贸 giao di峄噉 膽峄搉g h峄 t峄慶 膽峄 ph岷 chi岷縰 v脿 d峄 quan s谩t h啤n. Phu峄檆 tr瓢峄沜 膽么 la c峄 xe cho ph茅p ng瓢峄漣 d霉ng t霉y ch峄塶h l峄眂 茅p tr瓢峄沜 theo phong c谩ch c瓢峄 c谩 nh芒n. B锚n d瓢峄沬 y锚n l脿 c峄昻g s岷 USB.

CB650R phi锚n b岷 b岷 膽en x谩m m峄沬. 岷h: M岷玼 naked bike c峄 Honda c贸 th锚m m脿u 膽en x谩m b岷 m峄沬, v脿 hai t霉y ch峄峮 c农 l脿 膽en, b岷 v脿 膽峄, 膽en v脿 b岷. 膼峄檔g c啤 c峄 Honda CB650R kh么ng thay 膽峄昳, DOHC 650cc, 16 van, c么ng su岷 93,8 m茫 l峄眂 t岷 12000 v貌ng / ph煤t v脿 m么-men xo岷痭 c峄眂 膽岷 64Nm t岷 8500 v貌ng / ph煤t. M岷玼 m么t么 nh岷璸 kh岷﹗ t峄 Th谩i Lan 膽瓢峄 trang b峄 h峄檖 s峄 6 c岷 v脿 h峄 th峄憂g ki峄僲 so谩t 膽峄 b谩m 膽瓢峄漬g v峄沬 ly h峄 ch峄憂g tr瓢峄 2 chi峄乽. Phanh 膽末a k茅p ph铆a tr瓢峄沜 v脿 h峄 th峄憂g ch峄憂g b贸 c峄﹏g phanh 膽末a 膽啤n ph铆a sau t铆ch h峄 ABS.

D貌ng xe adventure t岷 trung Honda CB500X c贸 m脿u m峄沬 tr岷痭g 膽en mang nh茫n hi峄噓 m峄沬. Xe 膽瓢峄 trang b峄 c谩c thi岷縯 b峄 t瓢啤ng t峄, 膽峄檔g c啤 2 xi-lanh, DOHC, dung t铆ch 471 cm3, l脿m m谩t b岷眓g dung d峄媍h, c么ng su岷 47 m茫 l峄眂 t岷 8.600 v貌ng / ph煤t v脿 m么-men xo岷痭 c峄眂 膽岷 43 Nm t岷 6.500 v貌ng / ph煤t.

Honda Rebel 500 thu峄檆 d貌ng xe Cruiser c农ng 膽茫 膽瓢峄 Th峄眂 hi峄噉 m峄檛 s峄 c岷 ti岷縩 khi b峄 sung ba m脿u m峄沬: x谩m 膽岷璵, 膽en tr岷痭g v脿 xanh 膽岷璵. S峄ヽ m岷h 46 m茫 l峄眂 v脿 m么-men xo岷痭 c峄眂 膽岷 43,3 Nm 膽岷縩 t峄 kh峄慽 膽峄檔g c啤 hai xi-lanh dung t铆ch 471 cm3.

Honda CB650R, 500X v脿 Rebel 500 s岷 膽瓢峄 b谩n ra t岷 c谩c 膽岷 l媒 v脿o ng脿y 21 th谩ng 2, nh岷璸 kh岷﹗ t峄 Th谩i Lan. Gi谩 c峄 ba m岷玼 xe n脿y l岷 l瓢峄 l脿 246 tri峄噓, 188 tri峄噓 v脿 180 tri峄噓 膽峄搉g.