Nhiều trang web thương mại điện tử Việt Nam Nguồn thanh toán trung gian của Ngân Nguyễn.vn được tin cậy và chạy lại trong khoảng 13 giờ, phá đường dẫn tệp đến tin tặc máy tính trong hệ thống mini. — màn hình. Đen vẫn còn trên trang web Nagunga. Vào cuối thời kỳ cướp biển.

— Ông Đỗ Cong Điền, ông Do Công Điền, Ngan Ly Cool Co., Ltd., người dùng đã sử dụng các lỗ hổng phần mềm trong thư mục đại diện của tệp tải xuống trang web, Chấp nhận thanh toán.

Tự động chặn nội dung độc hại, người dùng này không thể lấy bất kỳ bổ sung nào trong hình ảnh này. Hệ thống giao dịch thanh toán trực tuyến và thông tin khách hàng không tấn công các dấu hiệu hoặc dấu hiệu đau khổ, nó sẽ không gây ra sự cố an toàn, ông nói .— Cổng thanh toán này là do công ty cổ phần của Ngân Lương .nh (quản lý nhóm PAASEARE. 2009, Nagluong .vn ủy quyền thanh toán trung gian của ngân hàng Việt Nam. Cho đến nay, cổng thanh toán này và hơn 15.000 vật liệu trang web bán hàng và nội dung số, 3 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và 24 nhà lãnh đạo tại Việt Nam, một nửa trong số họ liên quan.

– Ngọc Tuyền.