Anh 膽瓢峄 膽瓢a 膽岷縩 trung t芒m c岷 c峄﹗ c峄 B峄噉h vi峄噉 膼a khoa Trung 瓢啤ng T岷 T v脿o tu岷 tr瓢峄沜. Ti峄乶 s峄 c峄 th峄 kh贸 ti峄僽, 膽i ti峄僽 nhi峄乽 l岷 trong th峄漣 gian d脿i m脿 kh么ng c岷 膽i峄乽 tr峄. B谩c s末 膽岷穞 峄憂g th么ng, v脿 k岷縯 qu岷 ki峄僲 tra cho th岷 b峄噉h nh芒n b峄 b峄 n瓢峄沜 ti峄僽 do t膬ng s岷 tuy岷縩 ti峄乶 li峄噒 l脿nh t铆nh. Ng瓢峄漣 cao tu峄昳 c农ng m岷痗 nhi峄乽 b峄噉h nh瓢 huy岷縯 谩p cao, thi岷縰 m谩u c啤 tim, h岷筽 ni峄噓 膽岷, c峄﹏g c啤 m么ng v脿 l茫o h贸a.

B谩c s末 膽茫 ti岷縩 h脿nh m峄 n峄檌 soi tr锚n b峄噉h nh芒n v脿o ng脿y 1/7. Hi峄噉 t岷, anh 膽ang c贸 s峄ヽ kh峄廵 t峄憈.

Anh 膽瓢峄 膽i峄乽 tr峄 trong b峄噉h vi峄噉. 岷h: Thanh Phong

B谩c s末 Nguy峄卬 Ph瓢峄沜 L峄檆, tr瓢峄焠g khoa ti岷縯 ni峄噓, cho bi岷縯 膽芒y l脿 m峄檛 t矛nh hu峄憂g kh贸 kh膬n v矛 huy岷縯 谩p c峄 b峄噉h nh芒n cao tu峄昳 tr瓢峄沜 v脿 trong khi ph岷玼 thu岷璽 dao 膽峄檔g t峄 190/100 mmHg 膽岷縩 200/100 mm Hg h么ng B峄噉h nh芒n b峄 c峄﹏g v脿 h岷筽 ni峄噓 膽岷 l脿m cho qu谩 tr矛nh c岷痶 b峄 n峄檌 soi tr峄 n锚n kh贸 kh膬n.

Theo b谩c s末 L峄檆, t膬ng s岷 tuy岷縩 ti峄乶 li峄噒 l脿nh t铆nh l脿 t膬ng s岷 tuy岷縩 ti峄乶 li峄噒 l脿nh t铆nh, th瓢峄漬g g岷穚 峄 nam gi峄沬 trung ni锚n v脿 t膬ng theo tu峄昳. T岷 Vi峄噒 Nam, kho岷g 63,8% nam gi峄沬 tr锚n 60 tu峄昳 m岷痗 b峄噉h n脿y.

“C谩c tri峄噓 ch峄﹏g c峄 ti峄僽 膽锚m l脿 th瓢峄漬g xuy锚n, n锚n 膽岷縩 ph貌ng kh谩m 膽峄 膽i峄乽 tr峄, r岷 kh贸 tr谩nh. C谩c bi岷縩 ch峄﹏g nh瓢 n瓢峄沜 ti峄僽, 峄 n瓢峄沜, nhi峄卪 tr霉ng 膽瓢峄漬g ti岷縯 ni峄噓, s峄廼 膽瓢峄漬g ti岷縯 ni峄噓, suy th岷璶. N峄檌 soi tuy岷縩 ti峄乶 li峄噒 膽瓢峄 coi l脿 ph岷玼 thu岷璽 b峄噉h l媒 n脿y. Ti锚u chu岷﹏ v脿ng 膽峄 can thi峄噋.