Theo dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO), sự gia tăng số lượng khách hàng bán lẻ sử dụng dịch vụ đại lý du lịch trực tuyến đã thay đổi đáng kể thị trường du lịch.

Tại Đông Nam Á, du lịch trực tuyến của Google sẽ tăng từ 22 tỷ USD vào năm 2015 và doanh số du lịch trực tuyến toàn cầu sẽ đạt 90 tỷ USD vào năm 2015 và 90 tỷ USD vào năm 2025. Năm 2016, doanh số bán hàng du lịch trực tuyến toàn cầu tăng 14% lên khoảng US $ 565 tỷ. Các thị trường châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ Latinh chịu trách nhiệm chính cho sự tăng trưởng này. Bắc Mỹ vẫn là thị trường du lịch trực tuyến lớn nhất trong năm nay, nhưng vào năm 2017, khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ được xếp hạng đầu tiên, sớm hơn một năm so với dự báo trước đó.

Đến năm 2025, quy mô du lịch trực tuyến sẽ tăng đáng kể, theo dự đoán của Google.

Trong bối cảnh này, du lịch trực tuyến của Việt Nam phải được thực hiện để tăng trưởng, hệ thống khách sạn, du lịch đại lý du lịch và kinh doanh. Chỗ ở, kỳ nghỉ … làm thế nào để điều chỉnh chiến lược của bạn và đề xuất các giải pháp công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của loại hình bán lẻ này. Các chủ đề này sẽ được trao đổi trong Ngày Du lịch Trực tuyến 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 7. Sự kiện được tổ chức bởi Tổng cục Du lịch Việt Nam và Bộ Thương mại Điện tử. Người tham gia có cơ hội truy cập thông tin mới nhất và liên lạc trực tiếp với hàng chục diễn giả nổi tiếng liên quan đến du lịch trực tuyến.

Kế hoạch cũng đề xuất những thay đổi vĩ mô cần thiết. Trong phân tích những ưu và nhược điểm của chính sách, luật pháp, quản lý quốc gia và phát triển du lịch trực tuyến, nguồn nhân lực hiện tại của ngành du lịch đã đáp ứng xu hướng phát triển của thương mại trực tuyến. -Bói