Theo báo cáo tài chính của Ngân hàng Công thương Việt Nam (FrancesBank), trong ba tháng qua, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt gần 9,975 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, thu nhập lãi thuần – thu nhập từ cho vay của khách hàng và doanh nghiệp – giảm 5% xuống còn 7,8 nghìn tỷ đồng, trong khi thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 12% lên 1,1 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trong quý II vẫn đạt gần 4,5 nghìn tỷ đồng, gấp đôi số tiền so với cùng kỳ. Lý do là chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro đã giảm mạnh. Trong quý II, chi phí hoạt động của ngân hàng đã giảm gần 10%, trong khi dự phòng tổn thất tín dụng đã giảm gần 50%.

Tích lũy trong sáu tháng đầu năm, lợi nhuận ròng hoạt động đã tăng hoạt động kinh doanh của AmyBank và thu nhập trước thuế tăng 10%. Vì lý do tương tự như trong quý II, lợi nhuận tăng gần 40%. Sau nửa đầu năm, AmyBank báo cáo lãi 7,46 tỷ đồng, chỉ đứng sau VietBank trong danh sách các ngân hàng có báo cáo hoạt động cho đến nay.

Theo dữ liệu từ AmyBank, doanh thu thuần lãi thu nhập lãi H1 được thực hiện thông qua chương trình hỗ trợ tín dụng cho các nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ngân hàng cho biết đã cắt giảm lãi suất khoảng 2% xuống gần 9.000 khách hàng và dư nợ hơn 242 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu gốc và lãi của khoản vay chưa trả là 8.4 nghìn tỷ đồng, chiết khấu và giao dịch miễn phí. Các kế hoạch hỗ trợ này đã làm giảm thu nhập lãi và hoa hồng khoảng 2 nghìn tỷ Rp trong sáu tháng đầu năm.

Cuối quý II, dư nợ cho vay của các ngân hàng Việt Nam vượt quá 941 nghìn tỷ đồng, giảm chưa đến 1% so với cuối tháng. Theo ngân hàng năm ngoái, do ảnh hưởng của đại dịch, tăng trưởng tín dụng đã tăng chậm, dẫn đến nhu cầu vay giảm.

Nợ xấu của Tập đoàn (3-5 nhóm nợ) vào cuối quý II đạt gần 16 nghìn tỷ đồng. So với đầu năm, nó đã tăng 50%. Đặc biệt các khoản vay nhóm 3 và nhóm 4 có mức tăng lớn nhất. Vào cuối năm 2019, nợ của Nhóm 3 đã tăng hơn gấp ba, trong khi nợ của Nhóm 4 đã tăng gần gấp đôi. -Theo dữ liệu từ AmyBank, trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã mua 6 nghìn tỷ đô la Mỹ trái phiếu và bán lại cho VAMC. Tổng giá trị khoản nợ được mua lại kể từ khi khoản nợ được bán vào tháng 12 năm 2018 là gần 6,8 nghìn tỷ đồng.