Theo báo cáo tài chính hợp nhất được công bố gần đây, trong quý II, doanh thu của Viettravel đã giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn khoảng 206 tỷ đồng.

Tích lũy trong nửa đầu năm, doanh thu của đại gia du lịch này chỉ đạt 995 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm 2019. Hoạt động kinh doanh chính của Vietravel là bán hàng theo nhóm, các công ty nhóm. Bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19.

Mặc dù chi tiêu giảm, chi tiêu hành chính (chủ yếu là tiền lương) đã đạt 60% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng Vietravel đã mất 38 tỷ đồng trong quý II. Do đó, lợi nhuận sau thuế của công ty trong sáu tháng đầu năm là gần 80 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, tổng số vốn của công ty đã vượt quá 1.934 tỷ đồng, chưa đến 250 tỷ đồng. . So với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của Vietravel cũng giảm từ 74 tỷ đồng xuống gần 165 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ gần 1,77 nghìn tỷ đồng, nợ ngắn hạn chiếm gần 60%.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng Vietravel vừa mới đầu tư gần 27 tỷ đồng vào dự án. Hàng không Vitra. Các hãng hàng không đã được chính phủ phê duyệt vào tháng Năm. Vietravel có kế hoạch bắt đầu cất cánh vào cuối năm nay hoặc không muộn hơn giữa năm 2021.

Vietravel cố gắng củng cố doanh thu của mình trong suốt cả năm. Trên 3 nghìn tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận âm trước thuế là 22 tỷ đồng. Ưu tiên hàng đầu của công ty trong năm nay là duy trì lực lượng lao động và khôi phục từng đơn vị kinh doanh càng sớm càng tốt.