Lệnh được ban hành vào sáng ngày 4 tháng 8 bởi Trần Văn Tân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 44 trường hợp được đăng ký tại Quảng Nam, cho đến sáng ngày 4 tháng 8, nhiều báo cáo đã được báo cáo trong cộng đồng. Chế độ lây lan của dịch bệnh đã thay đổi. Trước đây, các bệnh nhân mắc bệnh được kết nối với Đà Nẵng, và bây giờ nguồn bệnh lây lan bởi người dân địa phương, và có nguy cơ lây lan.

Trường trung học cảnh sát nhân dân thứ năm của quận Tangping được tuyển dụng làm nơi cách ly tập trung cho địa điểm này. Ảnh: Đắc Thanh .

Tỉnh trưởng đã yêu cầu tất cả các địa phương tuyển trường tiểu học làm nơi cách ly tập trung. Các thành phố, cộng đồng, tiểu bang và chính quyền đang đẩy nhanh quá trình theo dõi và nghiên cứu các trường hợp F1.

“Sau khi F1 được phát hiện, chính quyền địa phương sẽ định vị, cô lập, cô lập và quản lý chặt chẽ người dân ở vùng dịch bệnh”, thống đốc yêu cầu. -Các khu vực chính thức ở huyện Quảng Nam cũng đã khẩn trương thiết lập “Giám sát và truyền bá công tác phòng chống và kiểm soát Covid-19 trong cộng đồng.” Mỗi nhóm bao gồm hai đến ba người, bao gồm các quan chức địa phương, làng, nhóm, đoàn thể và tình nguyện viên. Nhóm chịu trách nhiệm cho 30 đến 50 hộ gia đình và mỗi thành viên có một nhiệm vụ cụ thể. Ông Trần Như Dương thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ học quốc gia, một cuộc họp của Bộ Y tế, là trưởng nhóm giám sát dịch tễ học Đà Nẵng, và đã đề xuất sáng kiến ​​này ba ngày trước. Nhiệm vụ hàng ngày của nhóm giám sát cộng đồng là “làm mọi thứ có thể, từ nhà này sang nhà khác, nhìn mọi đối tượng” để nhắc nhở, truyền bá và vận động mọi người hành động. Chống dịch. Nhóm sẽ yêu cầu, theo dõi, tìm và báo cáo cho các bộ phận liên quan để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh nhân bị sốt, ho, đau họng, đau ngực, khó thở, bệnh ..

Kể từ khi phát hiện trường hợp nhiễm trùng cộng đồng đầu tiên Trong vòng 10 ngày, thành phố Quảng Nam đã đăng ký 44 trường hợp. Tỉnh có dân số tập trung 1.831 người, các tổ chức y tế đã cách ly 222 người và cách ly 20.534 người tại nhà. Thị xã Hội An, thị xã Điện Bằng và Đa Lư cách ly với bốn huyện Xu, Shan và Tang Ping.