V脿o 膽岷 th谩ng 7, blogger video ng瓢峄漣 Malaysia Nigel Ng 膽茫 膽膬ng m峄檛 video ph岷 峄﹏g v峄沬 h瓢峄沶g d岷玭 l脿m b谩nh g岷 ki峄僽 Trung Qu峄慶 c峄 BBC Food. Ng瓢峄漣 quay video h脿i h瓢峄沜 c贸 bi峄噒 danh l脿 Uncle Roger (Ch煤 Roger) 膽茫 t谩 h峄廰 khi th岷 MC Hersha Patel 膽峄 g岷 膽茫 n岷 ch铆n v脿o m峄檛 c谩i r芒y v脿 tr谩ng l岷 b岷眓g n瓢峄沜 m谩y.

“C么 岷 x岷 h岷縯 n瓢峄沜 qua m峄檛 c谩i r芒y. M峄檛 c谩i chao 膽峄 l岷 c啤m? Kh么ng ph岷 m矛 峄憂g!” Nigel h茅t l锚n. Anh ta ph脿n n脿n r岷眓g 膽岷 b岷縫 Patel 膽茫 r峄璦 s岷h c谩m g岷 v脿 l脿m h峄弉g b峄痑 膬n.

Video: Nigel Ng

Nigel tin r岷眓g nh峄痭g video h脿i h瓢峄沜 膽茫 g芒y ph岷玭 n峄 tr锚n m岷g x茫 h峄檌. Cho 膽岷縩 nay, video 膽茫 nh岷璶 膽瓢峄 h啤n 10 tri峄噓 l瓢峄 xem tr锚n YouTube v脿 40 tri峄噓 l瓢峄 t瓢啤ng t谩c tr锚n Twitter. V矛 c么 岷 ch瓢a bao gi峄 vo g岷 tr瓢峄沜 khi n岷 n锚n c啤m lu么n b峄 d岷璸 b峄焛 qu谩 nhi峄乽 n瓢峄沜. Tr峄﹏g ph岷 n岷 v峄沬 c啤m ngu峄檌 qu谩 ch铆n-Nigel, s峄憂g 峄 London (Anh), c峄 g岷痭g l脿m d峄媢 t矛nh h矛nh b岷眓g c谩ch quay video v峄沬 Patel v脿 tuy锚n b峄 h峄 t谩c trong t瓢啤ng lai k岷 ho岷h. “Anh ch脿ng n脿y 膽茫 g芒y ra m峄檛 cu峄檆 tranh c茫i v脿 t么i 膽茫 b峄 c瓢峄漣 nh岷”, Patel n贸i trong video. C么 岷 tuy锚n b峄 r岷眓g c么 岷 c贸 th峄 n岷 膬n v脿 ch峄 l脿m theo c谩c c么ng th峄ヽ n岷 膬n c峄 BBC.

V脿o ng脿y 9 th谩ng 8, Nigel 膽茫 膽膬ng t岷 m峄檛 video, 膽岷縩 th膬m nh脿 Patel v脿 n岷縨 m贸n c啤m chi锚n theo c么ng th峄ヽ ri锚ng c峄 anh 岷. C么 Nigel 膽茫 cho phi锚n b岷 c啤m chi锚n n脿y 6 tr锚n 10. T么i th峄眂 s峄 th铆ch h瓢啤ng v峄 c峄 c啤m chi锚n v峄沬 n瓢峄沜 t瓢啤ng, v脿 th岷璵 ch铆 c貌n 膽峄 ngh峄 th锚m b峄檛 ng峄峵.

Patel v脿 Nigel cu峄慽 c霉ng 膽茫 xu岷 hi峄噉 trong video m峄沬. 岷h: Twisted Sifter-Cu峄檆 tranh c茫i xung quanh video BBC Food v脿 s峄 ph岷 膽峄慽 m岷h m岷 t峄 c峄檔g 膽峄搉g ng瓢峄漣 d霉ng m岷g ch芒u 脕 膽茫 l脿m d岷 l锚n nh峄痭g cu峄檆 tranh lu岷璶 v峄 s峄 giao thoa, v膬n h贸a … v脿 c谩c v岷 膽峄 岷﹎ th峄眂. Phi锚n b岷 c峄 ng瓢峄漣 膽瓢峄 ph茅p n岷 膬n. –T矛m hi峄僽 th锚m