Tâm linh-Video: Anh Kiet-VnExpress Marathon Hue sẽ được tổ chức vào ngày 9/9/2020, muộn hơn năm tháng so với chương trình Covid-19 ban đầu. Quá trình của cuộc thi kéo dài nhiều điểm tham quan nổi tiếng ở Huế. Khách du lịch chỉ có thể biết những địa điểm này thông qua TV và báo chí.

Các chi tiết trò chơi ở đây.