Lilit Marcus, m峄檛 nh脿 b谩o ng瓢峄漣 M峄 s峄憂g t岷 Hong Kong cho bi岷縯: “T么i 膽茫 膽i du l峄媍h nhi峄乽 l岷 v脿 m峄峣 ng瓢峄漣 v峄 tay t谩n th瓢峄焠g m脿n h岷 c谩nh c峄 m谩y bay. Nh瓢ng 膽芒y l脿 l岷 膽岷 ti锚n t么i c峄 v农 h脿nh kh谩ch tr锚n m谩y bay”. Chuy岷縩 bay b岷 th峄眂 hi峄噉 l脿 c峄 h茫ng h脿ng kh么ng gi谩 r岷 Hong Kong Express. 膼芒y c农ng l脿 h茫ng h脿ng kh么ng m峄沬 nh岷 tr锚n th岷 gi峄沬 cung c岷 c谩c chuy岷縩 bay 鈥渒h么ng n啤i n脿o c贸 膽瓢峄鈥. C谩c 膽瓢峄漬g bay n脿y th峄眂 ch岷 l脿 c谩c chuy岷縩 bay tham quan, c贸 膽i峄僲 膽岷 v脿 膽i峄僲 cu峄慽 tr霉ng nhau v脿 kh么ng c贸 膽i峄僲 d峄玭g.

L脿 m峄檛 bi锚n t岷璸 vi锚n du l峄媍h, Marcus bay 铆t nh岷 m峄檛 l岷 m峄梚 th谩ng. V矛 v岷瓂, c么 c农ng r岷 quen v峄沬 vi峄嘽 d峄媍h chuy峄僴 tr锚n m谩y bay. T岷 su岷 n脿y c农ng khi岷縩 anh 岷 d峄 d脿ng qu锚n r岷眓g bay l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽i峄乽 k峄 di峄噓. L煤c 膽岷, c么 kh么ng th铆ch 媒 t瓢峄焠g bay l瓢峄 tr锚n b岷 tr峄漣 trong tr岷璶 膽岷 d峄媍h. Do h脿nh kh谩ch m岷 nhi峄乽 th峄漣 gian l脿m th峄 t峄 ki峄僲 tra, ki峄僲 tra an ninh t岷 s芒n bay nh瓢ng th峄眂 t岷 ch岷硁g 膽i 膽岷縩 膽芒u. Nh瓢ng c么 v岷玭 quy岷縯 膽峄媙h th峄.

Video: AFP

D霉 kh么ng r峄漣 kh么ng ph岷璶 Hong Kong nh瓢ng h脿nh kh谩ch tr锚n chuy岷縩 bay 膽岷穋 bi峄噒 v岷玭 ph岷 th么ng qua m峄峣 ng瓢峄漣. Th峄 t峄 an ninh s芒n bay. t峄 l峄. 膼i峄乽 n脿y c贸 ngh末a l脿 Marcus ph岷 mang theo h峄 chi岷縰 v脿 chu岷﹏ b峄 m峄檛 膽么i t岷 膽峄 膽峄 ph貌ng tr瓢峄漬g h峄 ph岷 c峄焛 d茅p qua m谩y soi. – K峄 t峄 khi d峄媍h SARS b霉ng ph谩t, c谩c ph茅p 膽o nhi峄噒 膽峄 膽茫 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 t岷 S芒n bay Qu峄慶 t岷 H峄搉g K么ng. V脿 c煤m gia c岷. 峄 Covid-19 c贸 th锚m nhi峄乽 chai n瓢峄沜 r峄璦 tay v脿 nh芒n vi锚n v峄 sinh mi峄卬 ph铆. H岷 h岷縯 c谩c c峄璦 h脿ng trong s芒n bay 膽峄乽 膽贸ng c峄璦, v脿 c贸 nhi峄乽 bi峄僴 b谩o nh岷痗 nh峄 m峄峣 ng瓢峄漣 v峄 kho岷g c谩ch v峄沬 x茫 h峄檌. L煤c n脿y s芒n bay c贸 r岷 铆t h脿nh kh谩ch n锚n Marcus kh么ng ph岷 膽峄 tr瓢峄沜 膽岷 d峄媍h. 膼贸 l脿 may m岷痭 c峄 c么 岷.

Th么ng th瓢峄漬g, Marcus th铆ch ch峄 ng峄搃 峄 l峄慽 膽i, nh瓢ng l岷 n脿y c么 岷 v脿 t岷 c岷 h脿nh kh谩ch 膽ang ng峄搃 c岷h c峄璦 s峄. Chuy岷縩 bay kh么ng cung c岷 d峄媍h v峄 膬n u峄憂g, h脿nh kh谩ch kh么ng mang theo h脿nh l媒, gh岷 gi峄痑 c貌n tr峄憂g.

膼岷 di峄噉 c峄 Hong Kong Express Airlines n贸i r岷眓g m峄檛 trong nh峄痭g 膽峄檔g l峄眂 膽峄 s岷痯 x岷縫 c谩c chuy岷縩 bay l脿 膽峄 nh岷痗 nh峄 m峄峣 ng瓢峄漣 v峄 chuy岷縩 du l峄媍h k峄 di峄噓. Ba m瓢啤i gi芒y sau, Marcus c岷 th岷 nh瓢 膽ang n铆n th峄. C么 ngh末 v峄 ng瓢峄漣 b脿 qu谩 c峄 c峄 m矛nh, ng瓢峄漣 膽茫 s峄憂g trong th峄漣 k峄 膼岷 suy tho谩i v脿 ch瓢a bao gi峄 bay tr瓢峄沜 30 tu峄昳.

Qu岷 th峄眂, Marcus v么 c霉ng x煤c 膽峄檔g. Khi m谩y bay t峄 t峄 r峄漣 膽瓢峄漬g b膬ng, c么 b岷 ng峄 n峄 ra nh峄痭g tr脿ng ph谩o tay nh瓢 nh峄痭g h脿nh kh谩ch kh谩c. Marcus l岷 n脿o c农ng th铆ch ng峄搃 tr锚n l峄慽 膽i, nh瓢ng l岷 n脿y c么 ch峄峮 ch峄 ng峄搃 b锚n c峄璦 s峄.

Bay 膽岷縩 H峄搉g K么ng trong v貌ng 75 ph煤t. 岷h: 膼i c么ng t谩c-Hi峄噉 t岷, m峄峣 du kh谩ch 膽岷縩 th膬m Hong Kong 膽峄乽 ph岷 c谩ch ly v峄沬 th岷 gi峄沬 b锚n ngo脿i t岷 nh脿 ho岷穋 trong kh谩ch s岷 trong 14 ng脿y. Do 膽贸, h脿nh kh谩ch 膽i Hong Kong Express 膽岷縩 b岷 k峄 n啤i n脿o 膽峄乽 kh么ng 膽eo d茅p m脿u t铆m v脿o c峄 tay 膽峄 ph芒n bi峄噒 v峄沬 kh谩ch du l峄媍h m峄沬.

“Tu峄昳 b峄憂 m瓢啤i gi峄憂g nh瓢 ma c脿 r峄搉g, d芒y gi脿y c峄 ch煤ng t么i l脿 c峄 t峄廼 tr峄 t脿,” anh n贸i. Marcus 膽茫 n贸i 膽霉a. Chuy岷縩 bay kh么ng khi岷縩 c么 b峄 t峄 h岷璾, v脿 vi峄嘽 nh岷璸 c岷h c峄 c么 kh么ng 膽瓢峄 in tr锚n h峄 chi岷縰, nh瓢ng n贸 mang l岷 cho c么 c岷 gi谩c nh瓢 m峄檛 k峄 ngh峄. C谩c s岷 ph岷﹎ h脿ng kh么ng m峄沬 nh岷 g岷穚 kh贸 kh膬n trong b峄慽 c岷h n脿y. Vi峄嘽 膽贸ng c峄璦 bi锚n gi峄沬 c峄 c谩c qu峄慶 gia v脿 khu v峄眂 h岷 ch岷 vi峄嘽 膽i l岷 c峄 Covid-19. C谩c chuy岷縩 bay n脿y gi煤p c谩c h茫ng h脿ng kh么ng t岷 ra doanh thu, kh谩ch du l峄媍h 膽茫 gi岷 b峄泃 c岷 gi谩c 鈥溎慽锚n ch芒n鈥 v脿 l峄 m谩y bay v矛 ph岷 峄 nh脿 qu谩 l芒u. Tr瓢峄沜 chuy岷縩 t脿u t峄慶 h脿nh Hong Kong, chuy岷縩 膽i k茅o d脿i 7 gi峄 膽岷縩 脷c c峄 Qantas k岷縯 th煤c trong 10 ph煤t.

Anh Minh (theo CNN)

Chuy岷縩 bay b铆 岷﹏