Tr锚n chuy岷縩 bay t峄 S芒n bay Retford Gamston 峄 Nottinghamshire v脿o cu峄慽 th谩ng 12, m峄檛 phi c么ng 膽茫 v岷 m峄檛 b峄ヽ tranh v峄 chuy岷縩 bay tr锚n kh么ng. Trong khi l谩i xe qua Khu b岷 t峄搉 thi锚n nhi锚n Lincolnshire, phi c么ng b岷痶 膽岷 v岷 ra nh峄痭g b贸ng ma, sau 膽贸 l脿 nh峄痭g b峄ヽ 岷h Pac-Man bay qua c谩c ng么i l脿ng ph铆a b岷痗 Somercotes v脿 Saltfleet. M谩y bay quay tr峄 l岷 膽i峄僲 xu岷 ph谩t sau 90 ph煤t. Phi c么ng 膽茫 v岷 ma v脿 Pac-Man tr锚n kh岷痯 n瓢峄沜 Anh. 岷h: FlightRadar24

D峄 li峄噓 theo d玫i chuy岷縩 bay cho th岷 c谩c phi c么ng c峄 chi岷縞 xe van m峄檛 膽峄檔g c啤 t峄 ch岷 RV-8 膽茫 膽瓢峄 膽膬ng k媒 v脿 c岷 ph茅p. FlightRadar24 kh么ng ti岷縯 l峄 th么ng tin v峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 膽峄﹏g sau thi岷縯 k岷 bi峄僽 t瓢峄g c峄 hai tr貌 ch啤i kinh 膽i峄僴 n脿y. Tuy nhi锚n, th么ng tin v峄 chuy岷縩 bay c峄 “Pac-Man” khi岷縩 nhi峄乽 ng瓢峄漣 ph岷 kh铆ch.

“膼i峄乽 n脿y ch峄﹏g t峄 khi b岷 th铆ch l脿m game th峄 nh瓢ng b峄 m岷 l岷 膽峄 b岷 l脿m phi c么ng”, “Vui qu谩”, “B岷 v岷玭 b膬n kho膬n kh么ng bi岷縯 chuy峄噉 g矛 s岷 x岷 ra khi ng瓢峄漣 ch啤i 膽岷 nh岷璶 phi c么ng? B芒y gi峄 t么i 膽茫 c贸 c芒u tr岷 l峄漣: h峄 s岷 v岷 Pac-Man v脿 nh峄痭g b贸ng ma tr锚n b岷 tr峄漣 … l脿 m峄檛 b矛nh lu岷璶 ph峄 bi岷縩.

“Pac-Man” l脿 m峄檛 tr貌 ch啤i c峄 膽i峄僴, 膽瓢峄 ph谩t h脿nh l岷 膽岷 ti锚n 峄 Nh岷璽 B岷 v脿o nh峄痭g n膬m 1980, Tr峄 th脿nh bi峄僽 t瓢峄g c峄 v膬n h贸a 膽岷 ch煤ng. K岷 th霉 c峄 Pac-Man l脿 nh峄痭g b贸ng ma hay c貌n g峄峣 l脿 nh峄痭g b贸ng ma 膽岷 m脿u s岷痗. 岷h: iStock

Vi峄嘽 c谩c phi c么ng v岷 c谩c h矛nh th霉 tr锚n b岷 tr峄漣 v脿 hi峄僴 th峄 tr锚n m脿n h矛nh radar kh么ng c貌n l脿 chuy峄噉 l岷. Tr瓢峄沜 膽芒y, m峄檛 M峄檛 phi c么ng b脿y t峄 l貌ng bi岷縯 啤n v峄 chuy岷縩 bay h矛nh tr谩i tim tr锚n b岷 tr峄漣 trong 膽岷 d峄媍h v脿 c岷 啤n c谩c nh芒n vi锚n y t岷 峄 Iceland.

Anh Minh (theo Fox News)

膼i峄乽 quan tr峄峮g nh岷 峄 s芒n bay th岷 gi峄沬