Câu hỏi 1: Khách sạn 5 sao của bạn có bao nhiêu phòng?

A. Hơn 100 phòng

B. Ít hơn 100 phòng