V脿o 膽岷 th谩ng 7, blogger video ng瓢峄漣 Malaysia Nigel Ng 膽茫 c么ng b峄 m峄檛 video ph岷 h峄搃 c峄 anh 岷 v峄沬 “H瓢峄沶g d岷玭 c谩ch l脿m b谩nh g岷 Trung Qu峄慶” c峄 BBC Food. Ng瓢峄漣 quay video h脿i h瓢峄沜 c贸 bi峄噒 danh l脿 Uncle Roger (Ch煤 Roger) 膽茫 t谩 h峄廰 khi th岷 MC Hersha Patel 膽峄 g岷 膽茫 n岷 ch铆n v脿o m峄檛 c谩i r芒y v脿 tr谩ng l岷 b岷眓g n瓢峄沜 膽ang ch岷. C啤m ni锚u l岷 峄 膽芒y? Kh么ng ph岷 m矛 峄憂g! Nigel la h茅t, ph脿n n脿n r岷眓g 膽岷 b岷縫 Patel vo g岷 l脿m h峄弉g g岷. Tr锚n m岷g x茫 h峄檌, hi峄噉 nay, video 膽茫 thu h煤t h啤n 10 tri峄噓 l瓢峄 xem tr锚n YouTube v脿 Twitter. Thu h煤t 40 tri峄噓 l瓢峄 t瓢啤ng t谩c.

V么 s峄 ng瓢峄漣 d霉ng Internet 膽茫 ch峄 tr铆ch ph瓢啤ng ph谩p n岷 c峄 Chef Patel thay v矛 ph瓢啤ng ph谩p n瓢峄沶g truy峄乶 th峄憂g. B峄焛 v矛 n贸 kh么ng bao gi峄 vo g岷 tr瓢峄沜 khi n岷, n贸 lu么n s峄 d峄g qu谩 nhi峄乽 谩p l峄眂 n瓢峄沜 C啤m n谩t. C么 岷 n锚n d霉ng c啤m ngu峄檌. Tr峄﹏g n瓢峄沶g ch铆n qu谩.

Nigel, s峄憂g 峄 London (V瓢啤ng qu峄慶 Anh), 膽茫 c峄 g岷痭g ch峄 岷h chung v峄沬 Patel 膽峄 th么ng b谩o v峄 k岷 ho岷h h峄 t谩c trong t瓢啤ng lai. L脿m d峄媢 t矛nh h矛nh Patel n贸i trong video: “Anh ch脿ng n脿y 膽茫 g芒y ra m峄檛 cu峄檆 tranh c茫i v脿 t么i b峄 膽em ra l脿m tr貌 c瓢峄漣. “C么 岷 tuy锚n b峄 r岷眓g c么 岷 c贸 th峄 n岷 膬n v脿 c么 岷 ch峄 l脿m theo c么ng th峄ヽ c峄 BBC. C么 Nigel 膽茫 ph峄 v峄 m贸n c啤m rang c峄 c么 岷 v峄沬 6/10 v脿 th瓢峄焠g th峄ヽ h瓢啤ng v峄 c峄 c啤m n瓢峄沜 t瓢啤ng. C么 岷 th岷璵 ch铆 c貌n 膽峄 ngh峄 th锚m b峄檛 ng峄峵.

Patel Video m峄沬 v峄沬 Nigel. H矛nh 岷h: Twisted Sifter

Cu峄檆 tranh c茫i v峄 video c峄 BBC Food v脿 ph岷 峄﹏g m岷h m岷 t峄 ng瓢峄漣 d霉ng tr峄眂 tuy岷縩 峄 ch芒u 脕 膽茫 l脿m d岷 l锚n c谩c cu峄檆 tranh lu岷璶 v峄 s峄 giao thoa 岷﹎ th峄眂, v膬n h贸a … v脿 c谩c v岷 膽峄.

Tr瓢峄沜 膽芒y, M峄檛 膽岷 b岷縫 tr锚n k锚nh d岷 n岷 膬n Bon Appetit t峄玭g khi岷縩 c峄檔g 膽峄搉g m岷g Vi峄噒 Nam tranh c茫i v峄 video h瓢峄沶g d岷玭 n岷 ph峄 .鈥斺 B岷 Ng峄峜 (CNN)

T矛m hi峄僽 th锚m