H矛nh 岷h m峄檛 nh贸m thanh ni锚n ng峄 峄 ven 膽猫o Dabao (n岷眒 tr锚n t峄塶h l峄 膼T713 hay c貌n g峄峣 l脿 膽猫o Tapua) 膽瓢峄 膽膬ng t岷 tr锚n di峄卬 膽脿n du l峄媍h ng脿y 29/4 nhanh ch贸ng thu h煤t s峄 ch煤 媒.

B峄ヽ 岷h do m峄檛 th脿nh vi锚n PT chia s岷 tr锚n di峄卬 膽脿n ph猫o.

Anh V农 Th岷h (ng峄 B矛nh Thu岷璶) x谩c nh岷璶 s峄 vi峄嘽 v脿 k峄 nh贸m c峄 anh 膽i t峄 nh脿 anh 峄 膼脿 L岷 tr锚n 膽瓢峄漬g l锚n 膽猫o 膼岷 S啤n th矛 g岷穚 c岷h n脿y. Qua xem, ch峄 n脿y ph谩t hi峄噉 c贸 ng瓢峄漣 n岷眒 l膬n ra 膽瓢峄漬g t瓢峄焠g b峄 tai n岷 n锚n 膽峄媙h v脿o can ng膬n, kh么ng ng峄 l岷 l脿 m峄檛 ng瓢峄漣 膽ang ng峄. Do v岷瓂, hai thanh ni锚n ra hi峄噓 m峄峣 ng瓢峄漣 tr谩nh ng峄.

Camera tr锚n t脿u c峄 Th岷h ghi l岷 c岷h nh贸m ph瓢峄 th峄 膽ang ng峄 tr锚n 膽猫o. Nhi岷縫 岷h: V农 Thanh .鈥斺 Nhi峄乽 du kh谩ch ba l么 ng峄 ngo脿i 膽瓢峄漬g trong 膽锚m t峄慽. “N岷縰 b岷 bu峄搉 ng峄 v脿 kh么ng th峄 ti岷縫 t峄 l谩i xe, d峄玭g l岷 膽峄 t矛m ch峄 ng峄 l脿 gi岷 ph谩p t峄憈 nh岷. Tuy nhi锚n, ng峄 m峄檛 g贸c kh么ng kh谩c g矛 膽谩nh c瓢峄 v峄沬 t峄 th岷. 膼贸 ch峄 l脿 m峄檛 chi岷縞 xe t岷 么m cua”. N岷縰 b岷 h啤i m岷 l谩i, t么i kh么ng bi岷縯 chuy峄噉 g矛 s岷 x岷 ra. “B谩o c谩o b矛nh lu岷璶.

Ng脿y 30/4, nh贸m b岷 tr岷 Ho脿ng Ho脿ng 膽i qua 膽茫 xin l峄梚. K岷縯 qu岷 膽芒y l脿 nh贸m b岷 tr岷 Qu岷g B矛nh. 膼峄 l脿m l峄, nh贸m ch峄峮 B矛nh D瓢啤ng-膼脿 L岷. Ng脿y 29/4. 膼岷縩 4h s谩ng, do qu谩 m峄噒, 膽u峄慽 s峄ヽ v脿 膽猫o qu谩 xa n锚n c岷 nh贸m quy岷縯 膽峄媙h d峄玭g l岷 ven 膽瓢峄漬g, c岷 nh贸m l锚n k岷 ho岷h v脿 l峄 tr矛nh c峄 th峄, nh瓢ng s峄 vi峄嘽 b岷 ng峄 x岷 ra, c岷 nh贸m 膽u峄慽 s峄ヽ kh么ng th峄 膽i ti岷縫 膽瓢峄. C岷 nh贸m g岷穚 n岷, sau 膽贸 nh贸m c峄 Ho脿ng ph芒n c么ng 2 ng瓢峄漣 膽贸ng 膽猫o 膽峄憈 l峄璦 tr岷 膽峄 t峄塶h t谩o, Ho脿ng cho bi岷縯 m矛nh r煤t ra b脿i h峄峜 t峄 s峄 vi峄嘽 n脿y .鈥斺 Vy An