Smartphone 5G m峄沬 nh岷 v峄玜 膽瓢峄 ra m岷痶 t岷 Vi峄噒 Nam l脿 OnePlus Nord N10 5G. Gi谩 c峄 s岷 ph岷﹎ n脿y l脿 7,9 tri峄噓 膽峄搉g, l脿 model h峄 tr峄 5G r岷 nh岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g. Gi谩 b谩n c峄 Nord N10 5G ch峄 b岷眓g 1/3 gi谩 c峄 Oppo Find X2 (smartphone th瓢啤ng m岷 膽岷 ti锚n c峄 Vi峄噒 Nam c贸 k岷縯 n峄慽 5G (gi谩 23,9 tri峄噓 膽峄搉g)) h峄搃 th谩ng 3 n膬m nay.

V脿o 膽岷 n膬m 2020, ng瓢峄漣 d霉ng thi岷縯 b峄 5G kh么ng th峄 s峄 d峄g k岷縯 n峄慽 m峄沬. Tuy nhi锚n, th峄 tr瓢峄漬g 膽i峄噉 tho岷 th么ng minh c贸 k岷縯 n峄慽 5G v岷玭 s么i 膽峄檔g. H岷 h岷縯 c谩c h茫ng 膽i峄噉 tho岷 l峄沶 t岷 Vi峄噒 Nam 膽峄乽 tung ra c谩c s岷 ph岷﹎ c贸 k岷縯 n峄慽 internet t峄慶 膽峄 cao, m岷穋 d霉 5G m峄沬 膽瓢峄 th峄 nghi峄噈 r峄檔g r茫i cho 膽岷縩 cu峄慽 th谩ng 11.

Oppo Find X2 (ph岷) v脿 Huawei P40 Pro l脿 nh峄痭g smartphone 5G 膽岷 ti锚n t岷 Vi峄噒 Nam h峄 tr峄 t铆nh n膬ng n脿y. C岷 hai 膽峄乽 c贸 gi谩 24 tri峄噓 膽峄搉g. 岷h: Huy 膼峄ヽ.

Ban 膽岷, thi岷縯 b峄 5G t岷璸 trung v脿o c谩c m岷玼 th瓢啤ng hi峄噓 cao c岷 nh瓢 Find X2 / X2 Pro c峄 Oppo, P40 / P40 Pro c峄 Huawei hay 8 Pro c峄 OnePlus. Samsung Galaxy Note20 Ultra. Doanh thu c峄 c谩c s岷 ph岷﹎ n脿y t峄 20 膽岷縩 30 tri峄噓 膽峄搉g. 膼岷痶 nh岷 l脿 chi岷縞 smartphone m脿n h矛nh g岷璸 Galaxy Z Fold2-Samsung鈥檚 5G, gi谩 50 tri峄噓 膽峄搉g.

V脿o th谩ng 9, nh峄痭g chi岷縞 smartphone 5G v峄沬 m峄ヽ gi谩 d瓢峄沬 20 tri峄噓 膽峄搉g b岷痶 膽岷 xu岷 hi峄噉, v脿 gi谩 th脿nh gi岷 h岷硁. c峄 cu峄檆 c岷h tranh 膽i峄噉 tho岷 th么ng minh 5G. Danh hi峄噓 鈥渟martphone 5G r岷 nh岷 Vi峄噒 Nam鈥 li锚n t峄 thay 膽峄昳, t峄 OnePlus Nord 5G (13,99 tri峄噓 膽峄搉g), Poco F2 Pro (12,49 tri峄噓 膽峄搉g) 膽岷縩 Xiaomi Mi 10T Pro (119 tri峄噓 膽峄搉g). M峄檛 s峄 s岷 ph岷﹎ t瓢啤ng th铆ch v峄沬 5G s岷 膽瓢峄 gi岷 gi谩, 膽i峄乽 n脿y khi岷縩 tr貌 ch啤i tr峄 n锚n th煤 v峄 h啤n. Ch岷硁g h岷, t岷 m峄檛 s峄 h峄 th峄憂g b谩n l岷, OnePlus Nord 5G 膽瓢峄 gi岷 t峄 12,99 xu峄憂g 9,5 tri峄噓 膽峄搉g, hay Nokia 8.3 c貌n 9,5 tri峄噓 膽峄搉g.

“膼芒y l脿 xu h瓢峄沶g chung c峄 th峄 tr瓢峄漬g smartphone. V铆 d峄 nh瓢 tr瓢峄沜 膽芒y ch峄 c贸 nh峄痭g d貌ng 膽i峄噉 tho岷 cao c岷 m峄沬 c贸 3 ho岷穋 4 camera th矛 nay nh峄痭g chi岷縞 smartphone t岷 gi谩 v脿i tri峄噓 膽峄搉g c农ng 膽茫 膽瓢峄 trang b峄 nh瓢 v岷瓂”. 膽煤ng v峄沬 5G. “, anh Nguy峄卬 M岷h H霉ng, ng瓢峄漣 膽茫 theo d玫i nhi峄乽 n膬m cho bi岷縯. Nh岷璶 x茅t v峄 th峄 tr瓢峄漬g vi峄卬 th么ng c岷 n瓢峄沜. — 脭ng H霉ng cho bi岷縯, ng脿y c脿ng c贸 nhi峄乽 膽i峄噉 tho岷 th么ng minh 5G v脿o Vi峄噒 Nam, nh岷 l脿 khi 5G 膽茫 膽瓢峄 th瓢啤ng m岷 h贸a. “Ng瓢峄漣 d霉ng hi峄噉 膽茫 c贸 th峄 tr岷 nghi峄噈 nh峄痭g 膽i峄乽 t峄憈 膽岷筽 c峄 m岷g 5G n锚n ch岷痗 ch岷痭 h峄 s岷 膽岷縩 膽芒y. H茫ng c农ng s岷 膽瓢a nhi峄乽 smartphone 5G v峄 Vi峄噒 Nam v峄沬 m峄ヽ gi谩 ph岷 ch膬ng h啤n 膽峄 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 tr岷 nghi峄噈 c峄 ng瓢峄漣 d霉ng” .鈥斺 Th瓢啤ng hi峄噓 Vi峄噒 膽i峄噉 tho岷 th么ng minh c贸 k岷縯 n峄慽 5G 膽茫 xu岷 hi峄噉 trong c谩c s峄 ki峄噉 CNTT g岷 膽芒y. Nhi岷縫 岷h: L瓢u Qu媒 .

Vi峄嘽 smartphone 5G ng脿y c脿ng r岷 c农ng 膽岷縩 t峄 s峄 h峄 tr峄 c峄 c谩c nh脿 s岷 xu岷 chip. Tr瓢峄沜 膽芒y, ch峄 c贸 smartphone cao c岷 m峄沬 c贸 5G, v矛 th峄漣 膽i峄僲 膽贸 ch峄 c贸 chip cao c岷 (nh瓢 Snapdragon 865, Exynos 990, Kirin 990) m峄沬 h峄 tr峄 m岷g. Sau 膽贸, 5G d岷 xu岷 hi峄噉 tr锚n c谩c d貌ng chip gi谩 r岷 nh瓢 Snapdragon 765 v脿 Snapdragon 690, ti岷縫 膽岷縩 l脿 c谩c smartphone cao c岷 ho岷穋 t岷 trung h峄 tr峄 5G. Vi峄嘽 Apple tung ra b峄 t峄 iPhone 12 s峄 d峄g chip A14 Bionic v峄沬 k岷縯 n峄慽 5G c农ng s岷 khi岷縩 th峄 tr瓢峄漬g c岷h tranh h啤n. Qualcomm cho bi岷縯 v脿o th谩ng 9 r岷眓g h峄 s岷 ti岷縫 t峄 h峄 tr峄 th瓢啤ng m岷 5G quy m么 l峄沶 b岷眓g c谩ch mang 膽岷縩 k岷縯 n峄慽 5G 鍖. 鈥淭峄 膽岷 danh b峄曗 c峄 chip Snapdragon – 膽芒y l脿 d貌ng chip d脿nh cho smartphone ph峄 th么ng. D峄 ki岷縩, smartphone 5G s峄 d峄g chip Snapdragon gi谩 r岷 s岷 膽瓢峄 膽瓢a ra th峄 tr瓢峄漬g v脿o qu媒 I / 2021. Samsung c农ng s岷 m峄 r峄檔g d貌ng chip 5G c峄 m矛nh 膽峄 b峄 sung th锚m m峄檛 s峄 model, ch岷硁g h岷 nh瓢 Exynos 980, Exynos 880 … C谩c chuy锚n gia cho r岷眓g 膽i峄乽 n脿y s岷 gi煤p 铆ch. Ng脿y c脿ng c贸 nhi峄乽 膽i峄噉 tho岷 th么ng minh h峄 tr峄 5G (thu峄檆 nhi峄乽 ph芒n kh煤c th峄 tr瓢峄漬g h啤n) 膽瓢峄 th锚m v脿o, gi煤p ng瓢峄漣 d霉ng truy c岷璸 c谩c m岷g di 膽峄檔g m峄沬 d峄 d脿ng h啤n.

Vi峄噒 Nam hi峄噉 膽ang th峄 nghi峄噈 th瓢啤ng m岷 h贸a 5G gi峄痑 ba nh脿 m岷g: Vinaphone, Viettel v脿 MobiFone. B峄 Th么ng tin v脿 Truy峄乶 th么ng cho bi岷縯, m岷g di 膽峄檔g m峄沬 s岷 ch铆nh th峄ヽ 膽瓢峄 ph谩t h脿nh v脿o n膬m 2021.