V-Class V220d Avantgarde 2016 l脿 th瓢啤ng hi峄噓 m峄沬, l岷 c岷 h峄﹏g t峄 Maybach do c么ng nh芒n Vi峄噒 Nam s岷 xu岷.

M岷穞 tr瓢峄沜 c峄 xe t瓢啤ng t峄 v么 l膬ng, t瓢啤ng t峄 xe 膽峄漣 c峄 Maybach cho 膽岷縩 n膬m 2019. T谩c 膽峄檔g ph铆a tr瓢峄沜 c峄 t岷 che n岷痭g l脿 – v峄沬 l瓢峄沬 t岷 nhi峄噒 h矛nh t峄 ong, 膽瓢峄 bao quanh b峄焛 khung chrome s谩ng b贸ng, t膬ng th锚m s峄 sang tr峄峮g.

膼猫n pha LED kh么ng thay 膽峄昳 v脿 b峄 m岷穞 g瓢啤ng c峄 h峄 th峄憂g 膽猫n xi-lanh 膽茫 膽瓢峄 thay 膽峄昳 b峄焛 膽猫n giao th么ng. L岷 c岷 h峄﹏g t峄 c岷 h峄﹏g c峄 Maybach t峄 c谩c th峄 m谩y Vi峄噒 Nam, m岷玼 xe ti锚n phong V-Class V220d 膽茫 膽瓢峄 ph谩t minh l岷 v脿o n膬m 2016. Chi岷縞 xe Maybach t峄 tr瓢峄沜 xe t峄 n膬m 2019 膽岷縩 nay 膽茫 l脿 m峄檛 膽i峄僲 nh岷. C岷 tr瓢峄沜 膽瓢峄 m峄 r峄檔g v峄沬 l瓢峄沬 t岷 nhi峄噒 h矛nh t峄 ong v脿 膽瓢峄 bao quanh b峄焛 khung chrome s谩ng b贸ng 膽峄 t膬ng th锚m s峄 sang tr峄峮g.

膼猫n pha LED v岷玭 kh么ng thay 膽峄昳, v脿 m岷穞 tr锚n g瓢啤ng c峄 h峄 th峄憂g 膽猫n xi-xi 膽瓢峄 膽峄昳 th脿nh 膽猫n giao th么ng.

Th芒n xe 膽瓢峄 s啤n hai m脿u, t瓢啤ng ph岷 s岷痗 n茅t v峄沬 n峄乶 膽en v脿 膽岷 b岷 c峄 chi岷縞 xe Maybach . Ph铆a sau 膽瓢峄 trang b峄 b峄憂 峄憂g x岷 膽峄慽 x峄﹏g v峄沬 c谩c thi岷縯 b峄 峄憂g x岷 AMG, m峄檛 nh贸m 膽猫n h岷璾 LED v脿 c峄檛 D v峄沬 logo Maybach 膽峄 th锚m c岷 gi谩c chuy峄僴 膽峄檔g v脿 v岷 ngo脿i r岷痭 r峄廼. Vi峄嘽 m峄 vali v岷玭 kh么ng thay 膽峄昳.

Th芒n xe 膽瓢峄 s啤n l岷 hai m脿u, tr谩i ng瓢峄 ho脿n to脿n v峄沬 m脿u 膽en b锚n d瓢峄沬 v脿 thanh b岷 t瓢啤ng t峄 nh瓢 chi岷縞 Maybach sedan. Ph铆a sau 膽瓢峄 trang b峄 b峄憂 峄憂g x岷 膽峄慽 x峄﹏g v峄沬 c谩c thi岷縯 b峄 峄憂g x岷 AMG, m峄檛 nh贸m 膽猫n h岷璾 LED v脿 c峄檛 D v峄沬 logo Maybach 膽峄 th锚m c岷 gi谩c chuy峄僴 膽峄檔g v脿 v岷 ngo脿i r岷痭 r峄廼. Gi岷 c么ng su岷 b岷璽 v岷玭 kh么ng thay 膽峄昳.

Bu峄搉g l谩i c贸 m脿n h矛nh gi岷 tr铆 m脿n h矛nh c岷 峄﹏g Android 10,1 inch. L峄 th么ng h啤i tuabin v峄沬 谩nh s谩ng xung quanh t铆ch h峄. B岷g 膽i峄乽 khi峄僴 膽瓢峄 l脿m b岷眓g g峄 v脿 da, trong khi tr岷 nh脿 膽瓢峄 ph峄 Alcantara. Tay v峄媙 trung t芒m 膽瓢峄 thay th岷 b岷眓g t峄 l岷h, c贸 th峄 ph峄 v峄 h脿nh kh谩ch 膽i 膽瓢峄漬g d脿i. Gh岷 tr瓢峄沜 m岷h m岷 v峄沬 膽峄噈 da 膽峄 l峄 v峄沬 hoa v膬n gi岷.

膼岷穋 膽i峄僲 c峄 bu峄搉g l谩i l脿 m脿n h矛nh gi岷 tr铆 m脿n h矛nh c岷 峄﹏g Android 10.1 inch. L峄 th么ng h啤i tuabin v峄沬 谩nh s谩ng xung quanh t铆ch h峄. B岷g 膽i峄乽 khi峄僴 膽瓢峄 l脿m b岷眓g g峄 v脿 da, trong khi tr岷 nh脿 膽瓢峄 ph峄 Alcantara. Tay v峄媙 trung t芒m 膽瓢峄 thay th岷 b岷眓g t峄 l岷h, c贸 th峄 ph峄 v峄 h脿nh kh谩ch 膽i 膽瓢峄漬g d脿i. Gh岷 tr瓢峄沜 膽i峄乽 ch峄塶h 膽i峄噉, b峄峜 da 膽峄 l峄 v峄沬 膽峄噈 h矛nh.

H脿ng gh岷 th峄 hai c峄 doanh nh芒n c贸 c谩c ch峄ヽ n膬ng 膽岷穋 bi峄噒 nh瓢 膽i峄乽 ch峄塶h 膽a h瓢峄沶g, ch岷 膽峄 massage / s岷 xu岷 (t铆ch h峄 l岷h / n贸ng), 膽i峄乽 ch峄塶h 谩nh s谩ng xung quanh, b脿n v脿 hai m脿n h矛nh gi岷 tr铆 l峄沶, v脿 ph铆a tr瓢峄沜 l脿 峄 c岷痬 ba ch岷 220 V . Tr岷 nh脿 膽茫 膽瓢峄 n芒ng c岷 l锚n tr岷 sao v峄沬 谩nh s谩ng c贸 th峄 膽i峄乽 ch峄塶h, v脿 s脿n 膽瓢峄 l脿m b岷眓g k铆nh c瓢峄漬g l峄眂 ch峄憂g tr岷 x瓢峄沜. , T铆ch h峄 ch岷 膽峄 massage / l脿m m谩t / s瓢峄焛, 谩nh s谩ng xung quanh c贸 th峄 膽i峄乽 ch峄塶h, b脿n l脿m vi峄嘽 v脿 hai m脿n h矛nh gi岷 tr铆 l峄沶, 峄 c岷痬 膽i峄噉 3 ch芒n 峄 ph铆a tr瓢峄沜. Tr岷 nh脿 膽茫 膽瓢峄 c岷 ti岷縩 th脿nh tr岷 h矛nh ng么i sao, c贸 th峄 膽i峄乽 ch峄塶h sang tr岷g th谩i s谩ng, v脿 s脿n 膽瓢峄 l脿m b岷眓g k铆nh c瓢峄漬g l峄眂 ch峄憂g tr岷 x瓢峄沜.

Khi h岷 th岷 tay v峄媙, t岷 c岷 c谩c ch峄ヽ n膬ng 膽i峄乽 ch峄塶h th么ng qua m脿n h矛nh c岷 峄﹏g n岷眒 峄 b锚n tr谩i v脿 b锚n ph岷. Ch峄 膽峄 ch芒n 膽峄慽 di峄噉 l脿 hai b峄 s岷 USB v脿 kh么ng d芒y.

Khi h岷 th岷 ph岷 c貌n l岷 c峄 l貌ng b脿n tay, t岷 c岷 c谩c ch峄ヽ n膬ng 膽i峄乽 ch峄塶h th么ng qua m脿n h矛nh c岷 峄﹏g 膽瓢峄 膽岷穞 峄 b锚n tr谩i v脿 b锚n ph岷. Tay v峄媙 膽峄慽 di峄噉 c贸 hai c峄昻g s岷 USB v脿 s岷 kh么ng d芒y.

M脿n h矛nh hi峄僴 th峄 t峄盿 膽岷 h脿ng gh岷 th峄 hai.

C谩c t铆nh n膬ng an to脿n 峄 c岷 膽峄 V bao g峄搈 h峄 th峄憂g ch峄憂g tr峄檓, h峄 tr峄 l峄眂 phanh kh岷﹏ c岷, t膬ng t峄慶 h峄 th峄憂g ch峄憂g tr瓢峄, ki峄僲 so谩t 峄昻 膽峄媙h xe, h峄 th峄憂g 膽峄 xe t铆ch h峄 Parktronic, camera l霉i, c岷h b谩o l谩i xe khi m岷 t岷璸 trung. – M脿n h矛nh t峄盿 膽岷 cho h脿ng gh岷 th峄 hai.

C谩c t铆nh n膬ng an to脿n 峄 c岷 膽峄 V bao g峄搈 h峄 th峄憂g ch峄憂g b贸 c峄﹏g phanh, h峄 tr峄 phanh kh岷﹏ c岷, h峄 th峄憂g t膬ng t峄慶 ch峄憂g tr瓢峄, ki峄僲 so谩t 峄昻 膽峄媙h th芒n xe, h峄 th峄憂g 膽峄 xe t铆ch h峄 Parktronic, camera chi岷縰 h岷璾, c岷h b谩o m岷 t岷璸 trung cho ng瓢峄漣 l谩i.

H脿ng gh岷 th峄 ba c贸 tr岷 nghi峄噈 ho脿n to脿n kh谩c. Khi b岷 c贸 th峄 nghi锚ng 180 膽峄 v脿 bi岷縩 n贸 th脿nh m峄檛 chi岷縞 gi瓢峄漬g nh峄, n贸 c贸 th峄 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h b岷眓g m峄檛 m脿n h矛nh c岷 峄﹏g nh峄 t铆ch h峄 trong tay v峄媙 gi峄痑 hai gh岷. T峄盿 膽岷 b贸p t瓢啤ng t峄 nh瓢 h脿ng th峄 hai – h脿ng th峄 ba c贸 th峄 xoay 180 膽峄 v脿 bi岷縩 th脿nh m峄檛 chi岷縞 gi瓢峄漬g nh峄, c贸 th峄 膽i峄乽 ch峄塶h th么ng qua m脿n h矛nh c岷 峄﹏g nh峄 t铆ch h峄. H脿ng th峄 ba c岷 th岷 ho脿n to脿n kh谩c nhau. Hai ch峄 ng峄搃. T峄盿 膽岷 膽瓢峄 th岷痶 ch岷穞 r岷 gi峄憂g v峄沬 h脿ng th峄 hai – c谩c b谩nh xe ban 膽岷 l脿Thay th岷 b岷眓g b谩nh xe h峄 kim s谩ng b贸ng 20 inch Maybach. B峄 b谩nh xe nguy锚n b岷 膽茫 膽瓢峄 thay th岷 b岷眓g b谩nh xe h峄 kim 膽en s谩ng b贸ng 20 inch Maybach.

Logo Maybach 峄 b锚n h么ng xe.

— 膼瓢峄 trang b峄 h峄檖 s峄 t峄 膽峄檔g 7 c岷 7G-Tronic Plus v峄沬 b谩nh sau, 膽峄檔g c啤 gi峄憂g nh瓢 kh峄慽 膽峄檔g c啤 OM 654 I4, c么ng su岷 2 l铆t, c么ng su岷 163 m茫 l峄眂 v脿 m么-men xo岷痭 380 Nm. .

T岷 th峄漣 膽i峄僲 ni锚m y岷縯, gi谩 c峄 Mercedes V-Class V220d n膬m 2016 l脿 2,5 t峄 USD. Sau khi n芒ng c岷 v脿 s峄 d峄g b峄焛 c么ng nh芒n Vi峄噒 Nam, chi岷縞 xe hi峄噉 膽ang 膽瓢峄 m峄檛 showroom t瓢 nh芒n b谩n v峄沬 gi谩 2,3 t峄 膽峄搉g. Chi ph铆 n芒ng c岷 ch瓢a 膽瓢峄 ti岷縯 l峄.

C么ng su岷 c峄 膽峄檔g c啤 xe v脿 膽峄檔g c啤 xi lanh OM 654 I4 2 l铆t v岷玭 kh么ng thay 膽峄昳, c么ng su岷 c峄 h峄檖 s峄 t峄 膽峄檔g l脿 163 m茫 l峄眂 v脿 m么-men xo岷痭 l脿 380 Nm. 7G-Tronic Plus v峄沬 h峄 d岷玭 膽峄檔g c岷 sau. T岷 th峄漣 膽i峄僲 ni锚m y岷縯, Mercedes-Benz V-Class V220d 2016 c贸 gi谩 2,5 t峄 USD. Sau khi n芒ng c岷 v脿 s峄 d峄g b峄焛 c么ng nh芒n Vi峄噒 Nam, chi岷縞 xe hi峄噉 膽ang 膽瓢峄 m峄檛 showroom t瓢 nh芒n b谩n v峄沬 gi谩 2,3 t峄 膽峄搉g. Ph铆 n芒ng c岷 ch瓢a 膽瓢峄 ti岷縯 l峄.

Minh Qu芒n