“Thị trường cáp quang hiện đang bị dư thừa. Các công ty Trung Quốc đang cố gắng đẩy giá sản phẩm xuống mức thấp nhất trên thế giới, để các công ty khác không thể cạnh tranh. Vào ngày 9 tháng 7, Hội đồng Công nghệ và Công nghiệp Mỹ (ACT IAC) đã tổ chức một cuộc họp. Trong sự kiện này, Nazak Nikakhtar, trợ lý của Bộ Thương mại và Phân tích của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, cho biết: “Nó sẽ trở thành nhà cung cấp duy nhất. “) .

Trung Quốc là một trong những quốc gia có nguồn cung cấp cáp quang lớn nhất thế giới. Ảnh: Shutterstock .

Hiện tại, Hoa Kỳ không có luật để kiểm soát việc bán phá giá cáp quang, cũng như không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc để truy tố bất hợp pháp Các công ty và cá nhân. – Hoa Kỳ mong muốn xây dựng mạng 5G và phải sử dụng cáp quang.

Tuy nhiên, trước đó, Hoa Kỳ đã loại một số công ty viễn thông Trung Quốc (như Huawei và ZTE) khỏi các dự án 5G. Vào cuối tháng 6, Liên bang Ủy ban Truyền thông (FCC) cũng chính thức coi hai công ty là rủi ro “an ninh quốc gia”, gây ra mối đe dọa đối với mạng viễn thông và mạng 5G hiện tại của Hoa Kỳ. Lý do Lai Lai là “quan hệ chặt chẽ với chính phủ và các tổ chức quân sự Trung Quốc.” Các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ của Hoa Kỳ sẽ không thể sử dụng các khoản trợ cấp của chính phủ được mua thông qua Quỹ dịch vụ toàn cầu (5 tỷ đến 8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm). Thiết bị cơ sở hạ tầng của hai công ty này. Chính phủ đã thông qua luật cấm các công ty viễn thông sử dụng các giải pháp của Huawei ở khu vực nông thôn. FCC cũng đang thực hiện kế hoạch hỗ trợ các công ty nói “không” với các công ty Trung Quốc.

Baolin (Next Gov)