Khách hàng mua bảo hiểm ô tô từ PTI có thể truy cập vào đây để theo dõi thông tin liên quan đến hồ sơ của họ. Ví dụ: tài liệu nào đang ở giai đoạn nào, tài liệu nào có sẵn hoặc thiếu, cửa hàng sửa chữa ô tô hiện tại, ngày phát hành xe, ngày thanh toán bảo hiểm …

— Ngoài ra, trang web cũng xuất bản các quy trình bồi thường cho mỗi Thời hạn chuẩn cho bước này. Do đó, nếu khách hàng thấy rằng trường hợp bồi thường của họ không được giải quyết trong khung thời gian đã chỉ định, họ có thể nhanh chóng thu thập và suy nghĩ thông qua trung tâm dịch vụ khách hàng. -Theo ông Phụng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, một trang web khiếu nại đã được ra mắt để giúp khách hàng dễ dàng đánh giá chất lượng dịch vụ bảo hiểm của các công ty bảo hiểm và làm cho các thủ tục yêu cầu được minh bạch. — “Mô hình này, nếu được nhiều công ty bảo hiểm áp dụng, sẽ giúp đảm bảo lợi ích cho khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng uy tín của các công ty bảo hiểm trên thị trường.”

PTI là Một công ty bảo hiểm phi nhân thọ chuyên bổ sung các dịch vụ công cộng mới và sự thuận tiện cho khách hàng. Ví dụ, công ty đã trang bị cho các thanh tra một hệ thống điện thoại thông minh để giúp họ thúc đẩy hỗ trợ khách hàng. Bộ cũng hứa sẽ đến hiện trường trong vòng 30 phút sau khi nhận được phản hồi của khách hàng và hợp tác chặt chẽ với nhà xe có liên quan để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ …

Minh Trí