Chiều 17/10, Bộ Y tế đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với nCoV nhập và cách ly tại TP.HCM và Khánh Hòa.

Sáng 17/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV, và đã 44 ngày không lây nhiễm tại cộng đồng.

Sáng 16/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV không lây nhiễm tại cộng đồng trong 43 ngày. Vào ngày 15 tháng 10, 2 trường hợp dương tính với nCoV đã được cách ly ngay lập tức ở Hongyan.

Sáng 15/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV, 42 ngày không có ca lây nhiễm tại cộng đồng. Chiều 14/10, Bộ Y tế ghi nhận 9 trường hợp dương tính với nCoV, đều được chuyên gia Ấn Độ phân lập tại tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 14/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp nào dương tính với nCoV không nhiễm trong cộng đồng trong 41 ngày.

Sáng 6/10, Bộ Y tế không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với nCoV trong 33 ngày không lây nhiễm tại cộng đồng. Tổng số ca mắc bệnh là 1097 người.

Bộ Y tế đã ghi nhận một trường hợp dương tính với nCoV vào ngày 5/10, và một chuyên gia người Pháp đã bị cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Sáng 5/10, Bộ Y tế không có trường hợp nào khác dương tính với nCoV và không lây nhiễm cộng đồng trong 32 ngày. Tổng số ca nhiễm vẫn là 1.096 ca.