Trong chuy岷縩 l脿m vi峄嘽 t岷 Vi峄噒 Nam v脿o gi峄痑 tu岷 n脿y, Gi谩m 膽峄慶 膽i峄乽 h脿nh Uber Ch芒u 脕 Th谩i B矛nh D瓢啤ng Michael Brown (Michael Brown) cho bi岷縯 膽茫 t峄 ch峄ヽ bu峄昳 l脿m vi峄嘽 v峄沬 ng瓢峄漣 膽峄﹏g 膽岷 B峄 Giao th么ng V岷璶 t岷 膽峄 膽峄 xu岷 khung ph谩p l媒 cho d峄媍h v峄 m岷g. M岷g l瓢峄沬 giao th么ng, 膽峄搉g th峄漣 xin th铆 膽i峄僲 d峄媍h v峄 膽i chung xe t岷 Vi峄噒 Nam. Tr瓢峄沜 Uber, m峄檛 峄﹏g d峄g c贸 nhi峄乽 膽i峄僲 t瓢啤ng 膽峄搉g l脿 GrabTaxi v峄玜 膽瓢峄 ch铆nh ph峄 ph锚 duy峄噒 cho c谩c t脿i x岷. Nh瓢 膽茫 膽峄 c岷璸 峄 tr锚n, Uber 膽茫 l脿m vi峄嘽 v峄沬 c谩c c啤 quan qu岷 l媒 膽峄 膽脿m ph谩n v峄 vi峄嘽 x芒y d峄眓g khung ph谩p l媒 cho ho岷 膽峄檔g c峄 c么ng ty. Sau khi x芒y d峄眓g xong, B峄 C么ng nghi峄噋 v脿 C么ng ngh峄 th么ng tin s岷 tr矛nh c谩c ban ng脿nh li锚n quan, sau 膽贸 c么ng ty s岷 tri峄僴 khai ch瓢啤ng tr矛nh th铆 膽i峄僲. B峄 GTVT c农ng ch岷 thu岷璶 膽峄 xu岷 v峄 nguy锚n t岷痗. Ph铆a Nam “, Th峄 tr瓢峄焠g Nguy峄卬 H峄搉g Th么ng cho bi岷縯.

Uber 膽峄 xu岷 c啤 quan qu岷 l媒 cho ph茅p th铆 膽i峄僲 cung c岷 d峄媍h v峄 膽i chung xe t岷 nhi峄乽 th脿nh ph峄 l峄沶 kh谩c ngo脿i H脿 N峄檌 v脿 TP.HCM.

Ngo脿i v岷 膽峄 ph谩p l媒, Uber cho bi岷縯 h茫ng c农ng cung c岷 d峄媍h v峄 t岷 Vi峄噒 Nam D峄媍h v峄 n脿y 膽瓢峄 tri峄僴 khai th铆 膽i峄僲 峄 m峄檛 s峄 n啤i, t峄 膽贸, ch铆nh ph峄 v脿 c么ng ty c贸 th峄 khai th谩c d峄 li峄噓 c峄 t脿i x岷 v脿 h脿nh kh谩ch m峄梚 khi h峄 膽i xe. , Bao g峄搈 to脿n b峄 quy tr矛nh t峄 tuy峄僴 d峄g, qu岷 l媒 t脿i x岷 膽岷縩 b岷 hi峄僲 … C么ng ty c农ng khuy岷縩 ngh峄 s峄 d峄g c么ng ngh峄 膽峄 c谩c th脿nh vi锚n trong gia 膽矛nh c贸 th峄 theo d玫i h脿nh tr矛nh c峄 kh谩ch h脿ng … “Uber 膽茫 th脿nh l岷璸 v脿 膽ang 膽i峄乽 ch峄塶h d峄 谩n. Michael Brown cho bi岷縯: 鈥淐h煤ng t么i s岷 tr岷 l岷 Bon cho b岷 ngay trong tu岷 sau, b岷 vui l貌ng n峄檖 l岷 cho c啤 quan qu岷 l媒.鈥

Ch铆nh th峄ヽ xu岷 hi峄噉 t岷 Vi峄噒 Nam v脿o gi峄痑 n膬m 2014, nh瓢ng c农ng nh瓢 c谩c n瓢峄沜 kh谩c, Uber 膽ang ho岷 膽峄檔g Nhi峄乽 tr峄 ng岷 膽茫 g岷穚 ph岷 trong qu谩 tr矛nh n脿y. Ph瓢啤ng th峄ヽ v岷璶 t岷 n脿y ch瓢a 膽瓢峄 ph谩p lu岷璽 膽i峄乽 ch峄塶h n锚n ti峄乵 岷﹏ nhi峄乽 r峄 ro v峄 an to脿n, an ninh x茫 h峄檌 v脿 ho岷 膽峄檔g c峄 nhi峄乽 doanh nghi峄噋 kh谩c. Uber hi峄噉 cung c岷 d峄媍h v峄 t岷 hai th脿nh ph峄. Con ph峄 n脿y n岷眒 峄 H脿 N峄檌, Th脿nh ph峄 H峄 Ch铆 Minh, 膽茫 膽瓢峄 li峄噒 k锚 v脿o danh s谩ch Vi峄噒 Nam l脿 m峄檛 trong nh峄痭g th峄 tr瓢峄漬g ph谩t tri峄僴 nhanh nh岷 c峄 c么ng ty tr锚n th岷 gi峄沬.

Uber 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 t岷 Hoa K峄 v脿o n膬m 2009 v脿 ch铆nh th峄ヽ ho岷 膽峄檔g v脿o n膬m 2010. N贸 s峄 d峄g ph岷 m峄乵 峄﹏g d峄g Uber tr锚n 膽i峄噉 tho岷 th么ng minh 膽峄 thi岷縯 l岷璸 k岷縯 n峄慽 gi峄痑 ng瓢峄漣 c贸 nhu c岷 膽i l岷 v脿 t脿i x岷 taxi. H脿nh kh谩ch ch峄 c岷 s峄 d峄g 峄﹏g d峄g Uber 膽峄 膽膬ng k媒 膽i l岷, h峄 th峄憂g s岷 t峄 膽峄檔g li锚n h峄 v峄沬 ch峄 xe.

Sau 膽贸, h峄 th峄憂g s岷 hi峄僴 th峄 th么ng tin chi ph铆 膽i l岷 v脿 th么ng tin tin t峄ヽ c啤 b岷 tr锚n xe ph铆a tr瓢峄沜. Ph铆 s岷 膽瓢峄 thanh to谩n b岷眓g th岷 ghi n峄 qu峄慶 t岷 Visa, Mastercard. Gi谩 lo岷 h矛nh d峄媍h v峄 n脿y th岷 h啤n taxi th么ng th瓢峄漬g, tr瓢峄漬g h峄 n脿y Uber thu 20% ph铆 d峄媍h v峄 v脿 ch峄 xe t铆nh 80% ph铆.

Thanh T芒m-Ch铆 Hi岷縰