S谩ng 23/10, B峄噉h vi峄噉 Ch峄 R岷珁 膽茫 h峄 tr峄 650 tri峄噓 膽峄搉g 膽峄乶 b霉 cho 膽峄搉g b脿o mi峄乶 Trung b峄 l农 l峄 th么ng qua 峄 ban M岷穞 tr岷璶 T峄 qu峄慶 Vi峄噒 Nam. Tr瓢峄沜 膽芒y B峄噉h vi峄噉 Da li峄卽 TP.HCM g峄璱 300 tri峄噓, th峄 5 b峄噉h vi峄噉 qu岷璶, huy峄噉 膽岷 t瓢 200 tri峄噓.

M峄檛 s峄 b峄噉h vi峄噉 kh谩c ti岷縫 t峄 k锚u g峄峣 s峄 x岷 x铆. T岷 B峄噉h vi峄噉 膼岷 h峄峜 D瓢峄 TP.HCM, nh芒n vi锚n y t岷 tr岷 l瓢啤ng m峄檛 ng脿y v脿 huy 膽峄檔g th锚m ng瓢峄漣 qua nhi峄乽 k锚nh kh谩c nhau. S峄 ti峄乶 n脿y s岷 膽瓢峄 chuy峄僴 膽岷縩 H峄檌 Ch峄 th岷璸 膽峄 TP HCM sau khi ho脿n t岷 vi峄嘽 kh谩ng ngh峄 v脿o ng脿y 24/10.

Ba ng脿y sau khi ph谩t 膽峄檔g, t峄慽 22/10, B峄噉h vi峄噉 Hongwu 膽茫 nh岷璶 膽瓢峄 h啤n 103 tri峄噓 膽峄搉g v脿 800 kg g岷. S峄 ki峄噉 s岷 k岷縯 th煤c v脿o ng脿y 30/10. Trong tu岷 膽岷 ti锚n c峄 th谩ng 11, g岷 v脿 b岷 s岷 膽瓢峄 chuy峄僴 v脿o mi峄乶 trung.

T岷 B峄噉h vi峄噉 膼a khoa Xu’an, to脿n b峄 s峄 ti峄乶 quy锚n g贸p 膽瓢峄 d霉ng 膽峄 tr峄眂 ti岷縫 kh谩m ch峄痑 b峄噉h, c岷 ph谩t thu峄慶 mi峄卬 ph铆 v脿 b岷 hi峄僲 y t岷 cho ng瓢峄漣 ngh猫o 峄 c谩c t峄塶h Qu岷g B矛nh, Qu岷g Tr峄 v脿 Th峄玜 Thi锚n-Hu岷.

B茅 Gia Kh谩nh, 3 tu峄昳, 峄 Th峄 tr岷 C岷﹎ Th峄, huy峄噉 L峄 Th峄 vui m峄玭g, v矛 c啤n b茫o m岷 ng脿y sau b茫o n锚n Qu岷g B矛nh nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 谩o 岷. H矛nh: H峄痷 Khoa.