Diễn đàn Tiếp thị Trực tuyến Việt Nam (VOMF 2017) do Hiệp hội Thương mại Điện tử (VECOM) tổ chức sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 8 và tại Hà Nội vào ngày 17 tháng 8. -Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Xu hướng tiếp thị nổi bật” và dự kiến ​​sẽ thu hút hơn 1.000 công ty thương mại điện tử và hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị trực tuyến. Diễn đàn nhằm chia sẻ các giải pháp và cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến, đồng thời giúp các công ty thương mại điện tử xác định chiến lược tiếp thị trực tuyến phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trực tiếp. Tiếp thị và tiếp cận đầy đủ các công ty tiếp thị trực tuyến hàng đầu.

Hiệp hội Thương mại điện tử cho biết từ năm 2016 đến nay, thương mại điện tử Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh, nhưng vẫn gặp nhiều trở ngại lớn, bao gồm chưa đủ niềm tin của người tiêu dùng, dịch vụ thanh toán, tiếp thị trực tuyến và dịch vụ giao hàng.

Theo báo cáo Chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam, năm 2016, mạng xã hội đã vượt qua các công cụ tìm kiếm và trở thành phương tiện quảng cáo trực tuyến được sử dụng rộng rãi nhất cho các doanh nghiệp. Email vẫn là một kênh quảng cáo thú vị của nhiều công ty. Quảng cáo qua báo điện tử và báo giấy rất ổn định, lần lượt đạt 34% và 20%.

Ngoài các công ty quảng cáo trực tuyến lớn trên thế giới (như Google hay Facebook), một số công ty cũng nhận thấy tiềm năng rất lớn của quảng cáo nước ngoài trên thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam. Có một số công ty tiếp thị liên kết (tiếp thị thành viên) và tiếp thị ô tô (tiếp thị chương trình) hàng đầu hoặc tham gia vào các hoạt động thâm nhập thị trường.

Kỳ Duyên