C貌n 4 tr瓢峄漬g h峄 n峄痑 trong 24 gi峄 qua. T峄昻g s峄 tr瓢峄漬g h峄 t膬ng t峄 1.062 l锚n 1.177. S峄 ng瓢峄漣 ch岷縯 do Covid-19 l脿 35 ng瓢峄漣, v脿 b峄憂 ng瓢峄漣 ch岷縯 sau 3-4 l岷 x茅t nghi峄噈 芒m t铆nh.

H岷 h岷縯 c谩c b峄噉h nh芒n c貌n l岷 膽瓢峄 膽i峄乽 tr峄 t岷 c谩c c啤 s峄 y t岷 膽峄乽 c贸 s峄ヽ kh峄廵 t峄憈, bao g峄搈 5 ng瓢峄漣 芒m t铆nh v峄沬 nCoV m峄檛 l岷, 3 ng瓢峄漣 芒m t铆nh l岷 th峄 hai v脿 7 ng瓢峄漣 芒m t铆nh l岷 th峄 ba. Trong 膽贸, h啤n 170 trung t芒m ki峄僲 d峄媍h t岷璸 trung t岷 b峄噉h vi峄噉, h啤n 12.000 trung t芒m ki峄僲 d峄媍h t岷璸 trung v脿 c谩c trung t芒m ki峄僲 d峄媍h kh谩c t岷 gia 膽矛nh ho岷穋 n啤i c瓢 tr煤.

Tr瓢峄沜 膽芒y, s峄 ca m岷痗 m峄沬 膽峄乽 l脿 ca nh岷璸 kh岷﹗ 膽茫 qua ki峄僲 d峄媍h sau khi nh岷璸 c岷h v脿o Vi峄噒 Nam. B峄 Y t岷 khuy岷縩 c谩o ng瓢峄漣 d芒n ti岷縫 t峄 th峄眂 hi峄噉 t峄憈 鈥渢h么ng 膽i峄噋 5K鈥, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 膽eo kh岷﹗ trang v脿 r峄璦 tay b岷眓g x脿 ph貌ng, ch岷 kh峄 tr霉ng. B峄 Y t岷 c农ng 膽茫 c贸 v膬n b岷 h瓢峄沶g d岷玭. Trong tr瓢峄漬g h峄 nhi峄乽 qu峄慶 gia v脿 h茫ng h脿ng kh么ng y锚u c岷 h脿nh kh谩ch xu岷 tr矛nh gi岷 ki峄僲 tra 芒m t铆nh v峄沬 nCoV, chi ph铆 ki峄僲 tra Covid-19 t岷 th峄漣 膽瓢峄 thanh to谩n. Do 膽贸, chi ph铆 x茅t nghi峄噈 th么ng qua ph瓢啤ng ph谩p real-time PCR c贸 th峄 l锚n t峄沬 734.000 膽峄搉g m峄檛 m岷玼. Chi ph铆 x茅t nghi峄噈 nhanh cao t峄沬 238.000 膽峄搉g m峄檛 m岷玼.

Tr瓢峄沜 khi B峄 Y t岷 v脿 B峄 T脿i ch铆nh th峄憂g nh岷 ban h脿nh gi谩 d峄媍h v峄 x茅t nghi峄噈 nCoV, B峄 Y t岷 khuy岷縩 ngh峄 ph瓢啤ng ph谩p n脿y t岷 th峄漣 谩p d峄g chi ph铆 x茅t nghi峄噈 n锚u tr锚n. — Trong s峄 h啤n 44 tri峄噓 s峄 c峄 VOC 膽瓢峄 ghi nh岷璶 tr锚n to脿n th岷 gi峄沬, 1,1 tri峄噓 ng瓢峄漣 膽茫 ch岷縯. Ba khu v峄眂 l瓢u h脿nh l峄沶 nh岷 tr锚n th岷 gi峄沬 l脿 Hoa K峄, 岷 膼峄 v脿 Brazil.