B茅 膽瓢峄 m峄峣 ng瓢峄漣 nhanh ch贸ng 膽瓢a v脿o B峄噉h vi峄噉 Trung 瓢啤ng Qu芒n 膽峄檌 108 c岷 c峄﹗, tuy s峄 l瓢峄g 铆t v脿 t峄 ch峄 膽瓢峄 nh瓢ng 3 tu岷 nay b茅 b峄 ch岷 m谩u m农i tr谩i. M农i b茅 kh么ng b峄 ngh岷箃 v脿 kh么ng b峄 s峄 m农i.

B谩c s末 tai m农i h峄峮g ki峄僲 tra n峄檌 soi ph谩t hi峄噉 c贸 n瓢峄沜 ch岷 ra 峄 l峄 m农i b锚n tr谩i, che ph峄 m农i gi峄痑 tr锚n. -Ng脿y 29/6, b谩c s末 R岷 D农ng khoa Tai – M农i – H峄峮g 膽茫 g岷痯 膽瓢峄 kho岷g 3 cm ech n瓢峄沜. Gia 膽矛nh c岷璾 b茅 cho bi岷縯, 膽茫 g岷 m峄檛 th谩ng c岷璾 kh么ng 膽i b啤i 峄 su峄慽 tr锚n n煤i. 峄 ph铆a b岷痗, ech n瓢峄沜 c贸 th峄 v脿o m农i.

Shuiech r峄漣 kh峄廼 m农i 膽峄゛ tr岷. 岷h: B峄噉h vi峄噉 cung c岷.

B谩c s末 khuy岷縩 c谩o n锚n 膽岷穞 n瓢峄沜 峄 v霉ng n煤i 岷﹎ v脿 v岷痶 … 膼i峄乽 n脿y c贸 th峄 khi岷縩 k媒 sinh tr霉ng x芒m nh岷璸 v脿o c啤 th峄, g芒y ch岷 m谩u cam ho岷穋 ho k茅o d脿i. Ban 膽岷, khi x芒m nh岷璸 v脿o c啤 th峄 ng瓢峄漣, ch煤ng c贸 th峄 ch峄 nh峄 v脿i mm n锚n r岷 kh贸 nh岷璶 bi岷縯. Sau m峄檛 th峄漣 gian h煤t m谩u, ch煤ng s岷 ph谩t tri峄僴 nhanh ch贸ng v脿 g芒y ra c谩c tri峄噓 ch峄﹏g b峄噉h v峄 膽瓢峄漬g h么 h岷.